Yearly Archives: 2011

Kristlust avastamas

Seitsmel õhtupoolikul märtsis ja aprillis avastasid kristlust ühtekokku 20 noort. Kuuel esimesel korral oli teemaks kristlus kui usund – mida kristlased usuvad ja millised on loogilised põhjendused selle kõige uskumiseks. Viimasel, seitsmendal kokkusaamisel, rääkisime kristlaseks olemisest ja põhjustest, miks inimesed on valinud ja valivad olla kristlased. Siis oli ka võimalus lasta enda eest palvetada ja soovida oma isiklikule kristlaseks olemisele palvetuge.

Tagasiside lehti kursuse kohta laekus kümme. Kõik kümme märkisid, et neile oli kursusest abi kristliku usu põhitõdede avastamisel ja nad hindasid kursuse heaks või väga heaks. Peaaegu kõik olid valmis seda kursust oma sõbrale soovitama (80%) ning veelgi enam taheti Piiblit koos edasi uurida (90%).

Teemasid, mille käsitlemist oleks oodatud, aga mis selle kursuse käigus jutuks ei tulnud, eriti välja ei toodud, kuid ühe inimese poolt oli soovitud siiski Püha Vaimu üle arutamist. Kõige põnevamate teemadena oli märgitud Jeesuse olemuse käsitlust ja selle tõestuslikku aspekti, samuti meie maailma tulevikku ning kristlaseks olemist – kõik need kolm teemat olid võrdselt kahel korral meelisteemadena märgitud.

Mitmed noored olid märkinud, et neile pakkusid huvi kõik teemad, näiteks oli kirjutatud: “Igal korral oli midagi uut ja põnevat” või “Algus oli minu arvates parim, aga võib-olla tundus see mulle nii, sest ootused ei olnud kõrged, aga kui tulin, siis said juba ootused kõrgeks, sest ei olnud “stampjutlus”.”.

Kursuse “Avasta kristlus” teoreetiline osa on küll selleks korraks läbi, kuid praktikaosa jätkub. Kristlasena elamist õpime iga päev, aga kursuse erilise osana oli meil ette nähtud ühine reis. Tagasiside lehtede täitmine oli ühtlasi ka hääletus selle üle, kuhu reisima minna. Valida oli Austria ja Tšehhi vahel ning viimane kogus 90% häältest. Niisiis, kui Jumal lubab, siis sõidame 5. oktoobril Riiga, anname seal õhtul kontserdi ja ööbime seal ning järgmisel hommikul vara jätkame teed Tšehhimaa suunas, et jõuda hilisõhtuks Cesky Tesini linna, kus meid ootavad meie sealsed kaasusklikud.

pilt731

Galeriisse

Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”


Matt. 28.19-20

16. aprillil toimus üleeestiline misjonipäev. Nii nagu Jumala Vaimu väljavalamist on võrreldud vihmaga, nii saime meiegi sel hommikul tunda taevast sadavat vihma, aga ka Jumala Vaimu puudutust oma südametele. Kuulsime nelja tunnistust, üleskutset ja eestpalvet nende inimeste pärast, kes vajavad päästet. Neile, kes on juba Jumalat tundma õppinud, loeti 2. Korintose 3.3.

On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi
valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava
Jumala Vaimuga, ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele
südamelaudadele.

Selle aasta misjoniraamatuks on Doug Batchelor’i “Jeesuse jalge ees”.

Meie eestpalvetes on ikka need inimesed, kes loevad vaimulikke raamatuid ja saavad nende kaudu tunnistuse Jumalast.

Noorte palvenädalaloengud

190614 1472471071722 1832012838 850052 4242178 n Noorte palvenädalaloengud

Esimese õhtu keskustelu

21.-27. märtsil toimus ülemaailmne noorte palvenädal. Ka Põltsamaa noored käisid nädala sees koos loengute üle arutlemas. Kuna noored ise olid vaheaja või muude põhjuste tõttu mööda maailma seiklema läinud, otsustasime pidada loenguid ka Skype vahendusel. Tänu sellele osales igal loengul üle viie inimese. Lisaks Eestile vaadati ja kuulati meid ka Soomest ja Norrast.

Selle aasta teemadeks olid Jeesuse “Mina Olen..” ütlused enda kohta.

  • Mina olen maailma valgus
  • Mina olen uks
  • Mina olen eluleib
  • Mina olen hea karjane
  • Mina olen tee, tõde ja elu
  • Mina olen tõeline viinapuu
  • Mina olen ülestõusmine ja elu
  • Mina olen

Kes on Jeesus sinu jaoks?

Palvenädalaloenguid saad lugeda siit: http://advent.ee/fail/35391/noorte_palvenadal_2011.pdf

Kursus Avasta Kristlus

df Kursus Avasta Kristlus

AVASTA KRISTLUS

Adventkirikus, laupäeviti
Põltsamaal, 16.00-17.30
Kreutzwaldi 1 05.märts–16.aprill 2011

Kursus on tasuta!

T eemad nädalate kaupa:

05. märts

KRISTLUS:

mis on tõestus?

12. märts

JEESUS:

kelle ta ütles enese olevat?

19. märts

JEESUS:

miks ta tuli?

26. aprill

JEESUS:

miks ta suri?

2. aprill

ÜLESTÕUSMINE:

ja mis siis?

9. aprill

MEIE PLANEET:

mida toob tulevik?

16. aprill

USK:

kes on kristlane?


Kursus lõppeb ühise reisiga!

Tel. nr. +372 52 90902

LIFEconnect seminar Riias

180500 170131466368032 100001135406438 369247 223633 n LIFEconnect seminar Riias

4 eestlasest adventisti osalesid nädalavahetusel Riias toimunud digitaalmisjoni teemalisel seminaril, kus Trans-Euroopa Divisjoni kommunikatsiooni osakonna juht Miroslav Pujic tutvustas LIFEconnect projekti edusamme.

LIFEconnect on Trans-Euroopa Divisjoni poolt algatatud misjoniprojekt, mille keskmes on kogudusest väljapoole suunatud internetis toimiv sotsiaalvõrgustiku keskkond. LIFEconnecti lehekülg saab lähiaegadel toimima 22-s erinevas Euroopas käibel olevas keeles. Iga keelerühma tööd koordineerib kohalik webipastor, mobiliseerides nn digitaalmisjonäre, kes suheldes interneti avarustes oma sõprade ja laiema suhtlusringkonnaga jagavad head sõnumit Jeesus Kristusest.

Miroslav Pujic rääkis Eesti, Läti ja Leedu digitaalmisjonäridele (ja selle teemaga tutvuvatele) tänapäeva ühiskonna väljakutsetest inimesteni jõudmisel ning tutvustas uuemaid ideid kasutada selleks otstarbeks just internetti. Miroslav jagas infot ka baltimaade statistika kohta interneti kasutamise osas, mille kohaselt kõige suurem protsent elanikonnast (75%) kasutab internetti just Eestis.

Seminaril osalesid Eestist LIFEconnecti projekti Eesti-poolne webipastor Eesti Liidu kommunikatsioonijuht Lauri Beekmann, liidu IT-spetsialist Indrek Ploompuu, Vallo Põldaru Põltsamaa kogudusest ning Madis Ploompuu Pärnu kogudusest.

Mõlemad kaks viimatimainitud noormeest on aktiivsed internetis tegutsejad ning plaanivad ka kõrgharidusteed jätkata infotehnoloogia valdkonnas.

Keda huvitab idee digitaalmisjonist, palume ühendust võtta Lauri Beekmanniga.

ALLIKAS: MEIE AEG

Lisaks siis seos Põltsamaaga veelkord, Põltsamaa kommunikatsioonitöö sekretär Vallo oli ka vapralt kohal ning soovitab kõigil silma peal hoida http://lifeconnect.info/en/ veebilehel, mis on kogu selle projekti peasüüdlane.

Lehekülg 6 - 8« Esimene...45678

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee