Ainult üks tee

Aastal: 2019

“Teie süda ärgu ehmugu,” ütles Jeesus. “Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud: Ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Ja kuhu mina lähen, seda teed te teate!” (Jh 14:1-4) Teie pärast tulin ma siia maailma. Ma tegutsesin teie heaks. Kuigi ma lähen ära, töötan ma teie heaks edasi. Ma tulin maailma ennast teile avama, et te usuksite. Ma lähen Isa juurde, et töötada koos Temaga teie heaks. Kristuse lahkumise eesmärk oli vastupidine sellele, mida jüngrid kartsid. See ei tähendanud lõplikku lahutust. Ta läks meile aset valmistama, et tulla tagasi ja võtta meid enda juurde. Ajal, mil Tema valmistab meile eluasemeid, peame meie laskma oma iseloomu vormida jumaliku kuju järgi.

Taevasse ei lähe mitut teed. Iga mees ei saa valida oma. Kristus ütles: “Mina olen tee, … ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu.” (Jh 14:6) Tema on ainus tee, mida mööda jõuame Jumala juurde. EGW “Ajastute igatsus”

Issand ligi kõigile 714x481 Ainult üks tee

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee