skip to Main Content

Väga oluline on usaldada oma hinge hoidmine Jumalale. See tähendab, et peame elama ja käima usus, mitte usaldama ega ülistama iseennast, vaid vaatama meie Kaitsjale Jeesusele kui meie usu Alustajale ja Täidesaatjale. Püha Vaim teeb tööd rusutud südames, kuid ta ei saa kunagi tegutseda ennasttäis, eneseõiges hinges. Niisugune parandab oma tarkuses end ise. Ta astub oma hinge ja Püha Vaimu vahele. Püha Vaim tegutseb siis, kui oma mina vahele ei sega. …

Püha Vaim on valmis tegema koostööd kõigiga, kes Teda vastu võtavad ja lasevad Tal end õpetada. Kõik, kes hoiavad tõest kinni ja on tõega pühitsetud, on Kristusega nii üks, et nad suudavad Teda esindada sõnades ja tegudes. … Rääkigu Püha Vaim Jumala valitud rahva südamele, et nende sõnad võiksid olla nagu valitud kuld, kui nad jagavad eluleiba neile, kes on üleastumises ja patus. EGW “Pilk ülespoole”

Telli vaimulikud mõtted oma postkasti

Suhe Jumalaga nõuab järjepidevust. Kui soovid oma postkasti sisukat vaimulikku mõtisklust ja looduspilti siis liitu meiega. Uudiskirja tellides nõustud meie privaatsustingimustega ning igal hetkel saad kirjadest loobuda.

Back To Top