Kristuse mäejutlus – ära riku abielu!

Aastal: 2019
On pisut kummaline rääkida abielust ja selle rikkumisest ühiskonnas, kus lahutuste protsent on jätkuvalt üle 50 ning üha rohkem räägitakse kooselu erinevatest vormidest. Statistika ütleb, et 2017. aastal sündis 52% lastest vabas kooselus vanematele. Abielu näib olevat muutunud vanamoodsaks. Lihtsam on ju lihtsalt kokku kolida ja kui teed kisuvad lahku, siis jälle välja kolida.
     Piibel kinnitab meile, et Jumal ajas ei muutu. Tema seisukohad ja väärtushinnangud on läbi aegade alati samad. See tähendab, et Jumala jaoks on inimeste abielu jätkuvalt au sees. Kristlik eetika, kui see lähtub Jumalast ja Tema Sõnast – Piiblist, peaks olema samuti muutumatu standard. Sellest eeldusest lähtudes võime lugeda Kristuse Mäejutlust kui jumalikku normi pereelu kohta. Ikka endiselt: “Mida Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!”
     Traditsiooniliselt läheb Jeesus ka selle Kümnest käsust pärit seaduse – “Ära riku abielu” – lahkamisel süvitsi ja jõuab välja inimese mõttemaailma. See maailm tuleks puhas hoida, vaatamata kõlblusstandardite drastilisele allakäigule meie ümber. Alternatiivi sellele pole olemas. Kuidas Jeesus abielu teemat lahkab, sellest õpime koos 25. mail kell 11.00 Põltsamaa adventpalvelas. Olete oodatud!
Hoia oma südant 714x459 Kristuse mäejutlus   ära riku abielu!

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee