Meie Isa palve – inimese vajadused

Aastal: 2019
Jeesuse poolt antud kristlase näidispalve “Meie Isa palve” teine pool on pühendatud inimese vajadustele. Siingi toob Jeesus oma kuulajate ette 3 peamist vajadust. Loomulikult alustab Ta meie põhivajadusest – igapäevasest leivast. Seejärel keskendub teatud aspektile suhetest kaasinimesega ja enne lõpuvormelit peatub ka inimese võitlusel patuga. Milline neist kolmest teemast on tinglikult kõige olulisem? Palvest enesest on seda raske välja lugeda. Karta on, et ilma lisainfota erineks meie valik Jeesuse omast. Kuid Jeesus annab selle lisainfo kohe vahetult pärast palvesõnade lõppu ja see võib meie jaoks olla mõneti üllatav.
Kõigil “Meie Isa palves” mainitud inimvajadustel ja samuti ühte teemat eraldi esiletõstvatel mõtetel peatuksime jutluses, millele on võimalik kaasa elada hingamispäeval, 28. septembril kell 11.00 Põltsamaa adventkoguduse palvelas. Kõik on oodatud!
 Järgneb püha õhtusöömaaja teenistus.
taevas  714x495 Meie Isa palve   inimese vajadused

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee