Põlev süda

Aastal: 2020

Põlegu su süda igatsusest elava Jumala järele. Kristuse elu näitas, mida suudavad inimesed, kui nad on osa saanud jumalikust loomusest. Ka meie võime saada kõike, mida Kristus Jumalalt sai. Palu siis ja võta vastu. Nõua endale Jaakobi sihikindla usu ja Eelija järeleandmatu visadusega kõike, mida Jumal on tõotanud.

Vallaku su mõtteid Jumala aulised plaanid. Olgu su elu ühendatud nähtamatu sideme abil Jeesuse eluga. Tema, kes käskis valgusel pimedusest paista, on valmis paistma sinu südamesse, andma Jumala au tundmise valgust Jeesuse Kristuse näol. Püha Vaim võtab jumalikud asjad ja näitab neid sulle, edastades neid sõnakuulelikule südamele elava väena. Kristus juhib sind lõpmatuse lävele. Sa võid vaadelda Tema auhiilgust ja ilmutada inimestele Tema küllust, kes elab aina selleks, et meie eest paluda. “See, kes ütles: “Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.” (2Kr 4:6) EGW “Kristuse tähendamissõnad”

eks me süda põlenud... 714x536 Põlev süda

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee