Monthly Archives: august 2009

Tarkusepäev

IMG 0589 300x225 TarkusepäevGaleriisse

29. augustil oli meie kogudusel õpilaste koolisaatmise teenistus. Kaido kõneles edukast õpilasest Piiblis – Taanielist. Sellest, millises koolis Taaniel käis võime lugeda Taanieli 1. 4-5. Taaniel käis koolis, olles vang. Tal puudus kodu ja vanemate toetus. Taaniel oli põhimõtteline mees, valides õiget ihulikku ja vaimulikku toitu. Taanieli ja tema sõprade õpingute tulemustest võime lugeda Taanieli 1. 15-20.

Piibel ja loodus on parimad õppeained. soovme õpilastele ja õpetajatele, et nad oleksid ustavad Jumalale nagu oli Taaniel. Tegelikult oleme me kõik õpilased – õpilased elukoolis.

Kaido kutsus ette kõik õpilased ja õpetajad ning tegi õnnistuspalve. Meie kolmele õpetajale ning üheksale kooliminejale anti ka lillekimbud.

22. august

IMG 0203 300x225 22. august

Galeriisse

22. augusti hingamispäev oli meie kogudusele eriline. Õppetükki viis läbi Rein Kalmus. Ta rääkis laiemalt, miks Johannes kirjutas oma kirja. Nii nagu tol ajal, on ka nüüd maailmas armastuse defitsiit. Rein pani meile südamele olla iga päev palveosaduses Jumalaga ja lugeda Piiblit. Siis mõistame Jumala armastust ja armastame ka inimesi enda ümber.

Jumalateenistuse teine osa algas Reinu ja Mervi instrumentaalpalaga. Mervi lauldud soolo sõnumiks oli, et “Isa mõõdetud on lapse samm”. Jumal on meiega rõõmudes ja muredes igal hetkel. Mervi avas meile oma kõnes Apostlite tegude raamatut mitte kui reisikirjeldust, vaid kui allikat, mis räägib ajast mil kogudus kiiresti kasvas. Lõpuaja rahvas peaks siit raamatust õppima, kuidas on võimalik, et Issand lisab iga päev kogudusse päästetuid. Jumal on tõotanud, et valatakse välja hiline vihm. Lugege Ap.t. 3.1-11. Loo kulminatsioon on 6. salm. Apostlitel oli võimas Püha Vaimu vägi. Nende koguduse elu on kirja pandud Ap.t 2.42-47.

Kuidas on meil:

apostlite õpetusega
osadusega
leivamurdmisega
palvetega,
kas meil on palvenimekiri/need kelle pärast me iga päev palvetame
ühise omandiga,
aitamaks neid, kes seda vajavad
siira südamega
Jumala kiitmisega
päästimisrõõmuga

Mervi luges tsitaante Ellen G. White raamatust “Apostlite Teod” ja soovitas meil seda raamatut uuesti lugeda. Me võiksime tulla kirikusse täis Püha Vaimu, et saaksime öelda nendele, kes meie hulka tulevad: “aga mis mul on, seda ma annan sulle.

Volli Rosin laulis Reinu esimesena loodud laulu: “Ma tänan Sind, Oh armas Jeesus, Su suure armastuse eest.” Koosolek lõppes Mervi viiulisoologa: “Su sarnaseks mu Jeesus soovin saada.”

Olgu ja jäägu see meie kõikide sooviks igal ajahetkel.

Järvemuusikaõhtu

Pictureõ 034 300x225 Järvemuusikaõhtu

Galeriisse

16. augusti tuntus tulema küllaltki vihmane. Kuid sellest hoolimata oli Kuuri talu tiigi äärde, uhkemalt öeldes järve äärde, kogunenud väga palju rahvast. Iga aastaga on see kiiduväärt ettevõtmine publikut kogunud ning see aasta oli see suurenenud üllatavalt  simple smile Järvemuusikaõhtu Muusikapalade vaheldusrikkus ning nende sära oli eriti meeldiv ning tagaside on väga positiivne  😉 Paljud inimesed läksid pärast eriliselt mõne esineja juurde ning tänasid eriti meeldiva ning elamuse andnud esituse eest.

Võin julgelt väita, et kaela sadanud väiksed vihmahood ei häirinud kedagi ning nagu üks tuttav ütles: Oleks võinud kasvõi kõvemini sadada, seda ei pannud tähelegi!

15. august

img 4 300x225 15. august

Galeriisse

Suvine veerg

Suvi on lõppemas. Igaühe jaoks küll erinevalt, kelle jaoks töiselt, uniselt, reisides… kuid kindlasti kiirelt. Ka siitpoolt viagra online canada pharmacy vabandused et siin elu “välja surnud” on.

Suvel toimus mitmeid erinevaid laagreid: Rajaleidja laager, Noortelaager, Seenioride laager, Venekeelsete koguduste laager. Pikemalt ei hakka nendel peatuma, rohkem Advent.ee’s.

Muidugi oli kahel meie koguduse noorel, Helenal ning Deivyl, natuke pidulikum hetk. Nimelt 26. juulil toimusid nende pulmad. Rohkem pilte siit!

Nautige siis veel seda suvenatukest,
Parimat,
Vallo
scan1 300x138 Suvine veerg

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee