skip to Main Content
18mai 22

Sündides Vaimust

Inimsüda kogeb tõelist õnne alles siis, kui ta on end iseloomu kujundamiseks üle andnud Jumala Vaimule. Vaim muudab inimese Jeesuse Kristuse kuju sarnaseks.

Püha Vaimu mõju tagajärjel kaob vaen Jumala vastu ning selle asemele asub armastus ja usk. Uhkuse asemele tuleb alandlikkus. Hing hakkab mõistma tõe ilu ning iseloomu täiuslikkuse ja õilsuse kaudu saab Kristus austatud. EGW “Viimaste päevade sündmused”

15mai 22

Ole taeva kuningriigi kodanik

Kristus tuli, et anda inimestele igaviku rikkus ning seda rikkust peame ühenduse kaudu Temaga vastu võtma ja edasi andma. Kristus ütleb mitte üksnes vaimulikele, vaid igale usklikule: maailm on pimedusse mähkunud. Teie valgus paistku inimestele, et nad näeksid teie häid tegusid ja ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Igaüks, kes armastab Jumalat tõeliselt, on maailmas valguseks.

Taeva kuningriigi kodanik hoiab pidevalt pilgu ees nähtamatut. Maailma võim mõistuse ja iseloomu üle on murtud. Tema juures viibib pidevalt taevane Külaline vastavalt tõotusele: “Mina armastan teda ja näitan talle ennast.” (Jh 14:21) Ta käib Jumalaga pidevas osaduses nagu Eenok. EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

14mai 22

Hingamispäeval

Jumal tegutseb pidevalt kogu elava ülalhoidmiseks. Kas Tema tegevus pidi hingamispäeval katkema? Kas Jumal peaks keelama päikesel hingamispäeval oma kohust täita? Kas Ta peaks takistama selle kiirtel maapinda soojendada ja taimestikku kosutada? Kas ojad ei tohiks põlde niisutada ning merelained peaksid oma voogamise ja voolamise peatama? Kas nisu ja mais peaksid katkestama kasvamise ning puud ja lilled ei tohiks hingamispäeval pungi avada ja õitseda?

Inimesed tunneksid puudust maa viljadest ja õnnistustest, mis nende elu alal hoiavad. Loodus peab oma tegevust jätkama, muidu surelikud surevad. Ja ka neil on sel päeval töö teha. Elu hädavajalikud asjad tuleb ära teha, haigete eest tuleb hoolitseda, abivajajate vajadused täita. Jumal ei soovi, et Tema loodolevused kannataksid tund aegagi, kui seda oleks võimalik leevendada hingamispäeval või ükskõik missugusel teisel päeval.

Olgu Jeesus meile eeskujuks.

Taeva tegevus ei peatu kunagi ja ka meie ei tohiks kunagi hea tegemisest puhata. Käsk keelab meil Issanda puhkepäeval teha oma tööd. Vaevanägemine elatise pärast peab peatuma, sel päeval ei ole lubatud ükski tegevus ilmaliku tahte või kasumi nimel. Kuid hingamispäeva ei tohi veeta kasutus tegevusetuses. Samamoodi nagu Jumal lõpetas oma loomistöö ja puhkas hingamispäeval, peame ka meie puhkama. Ta käsib meil jätta kõrvale oma igapäevased tegevused ning pühendada need pühad tunnid tervislikule puhkusele, jumalateenistusele ja pühadele tegudele. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Head mõtted

Sündides Vaimust

Inimsüda kogeb tõelist õnne alles siis, kui ta on end iseloomu kujundamiseks üle andnud Jumala Vaimule. Vaim muudab inimese Jeesuse Kristuse kuju sarnaseks.

Püha Vaimu mõju tagajärjel kaob vaen Jumala vastu ning selle asemele asub armastus ja usk. Uhkuse asemele tuleb alandlikkus. Hing hakkab mõistma tõe ilu ning iseloomu täiuslikkuse ja õilsuse kaudu saab Kristus austatud. EGW “Viimaste päevade sündmused”

Piiblisalm

Ole taeva kuningriigi kodanik

Kristus tuli, et anda inimestele igaviku rikkus ning seda rikkust peame ühenduse kaudu Temaga vastu võtma ja edasi andma. Kristus ütleb mitte üksnes vaimulikele, vaid igale usklikule: maailm on pimedusse mähkunud. Teie valgus paistku inimestele, et nad näeksid teie häid tegusid ja ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Igaüks, kes armastab Jumalat tõeliselt, on maailmas valguseks.

Taeva kuningriigi kodanik hoiab pidevalt pilgu ees nähtamatut. Maailma võim mõistuse ja iseloomu üle on murtud. Tema juures viibib pidevalt taevane Külaline vastavalt tõotusele: “Mina armastan teda ja näitan talle ennast.” (Jh 14:21) Ta käib Jumalaga pidevas osaduses nagu Eenok. EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

Telli vaimulikud mõtted oma postkasti

Suhe Jumalaga nõuab järjepidevust. Kui soovid oma postkasti sisukat vaimulikku mõtisklust ja looduspilti siis liitu meiega. Uudiskirja tellides nõustud meie privaatsustingimustega ning igal hetkel saad kirjadest loobuda.

Back To Top