skip to Main Content
29märts 23

Elades Sõnale kuuletudes

Kõiki tuleb õpetada uurima Pühakirja ja vaatama juhiste saamiseks Jeesusele, mitte inimestele. Jumala Sõna peab olema meie nõuandja. See Sõna on lõpmatu. Kui sellele kuuletuda, siis juhib see meid ohutule ja kindlale teele.

Võtke Jumala Sõna individuaalselt. Me võime Saatanale vastu astuda relvaga: “Kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”. (Mt 4:10) EGW “Pilk ülespoole”

26märts 23

Valides Jeesuse

Allutage end viivitamatult Kristusele. Vaid Tema üksi suudab oma armu jõul teid hävingust päästa. Vaid Tema suudab anda moraalset ja vaimset jõudu püsimajäämiseks. Sinu südames on siis soe armastus Jumala vastu, sinu mõistus on selge ja puhas; südametunnistus muutub valgeks, puhtaks ja ta on suuteline kiiresti otsustama; sinu tahe on kindel ja allutatud Jumala Vaimule; sa suudad püsida teel, mille valisid. Kui sinu ees seisab valik, siis keeldu tegemast halba ning õpi tegema head – siis tunned sa end tõeliselt õnnelikuna, sa võidad elu lahingud ning tõused aus ja ilus paremale elule kui see siin. EGW “Usk, millest ma elan”

25märts 23

Ära häbene oma tunnusvärve

Joosepi, Taanieli ja tema kaaslaste elust võime näha, kuidas tõe kuldniit sidus noori Jumala trooni külge. Neid polnud võimalik ahvatleda pöörduma kõrvale õiguse teelt. Nad hindasid Jumala heakskiitu palju kõrgemalt kui vürstide soosingut ja kiitust ning Jumal armastas neid ja laotas oma kaitsekilbi üle nende. Tänu nende püsivale jumalakartlikkusele, pühendumisele ennemini Jumalale kui mistahes inimvõimule, austas Jumal neid inimeste ees märkimisväärselt. Neid austas vägede Issand, kelle vägi on võimsam kui kõik Tema kätetööd ülal taevas või all maa peal. Need noored ei häbenenud näidata oma tõelisi tunnusvärve. Isegi kuninga õukojas tunnistasid nad oma sõnade, harjumuste ja teguviisidega usust taeva Issandasse. Nad keeldusid kummardumast igasuguse maise võimu ees, mis kiskus maha Jumala au. Neil oli taevast saadud väge, tunnistamaks oma ustavusest Jumalale.

Ära kunagi häbene oma tunnusvärve, vaid kanna neid, laota need nähtavale inimeste ja inglite ette. Maailmal on õigus teada saada, mida on võimalik oodata igalt mõistuslikult inimolevuselt. Inimene, kes on kindlameelsete, otsustavate ja õiglaste põhimõtete elavaks kehastuseks, on kaasinimeste jaoks elavaks väeks ning tema ristiusk avaldab teistele mõju. Paljud ei taipa ega väärtusta seda, kui suur mõju on igal inimesel kas heas või halvas suunas.

Sinu õnn käesolevas ja saabuvas elus, igavene elu sõltub sinust endast. Kui tähtis on seetõttu, et igaüks mõtleks, kuhu ta inimhingi juhatab. Meie silme ees seisab igavene maailm, – kuivõrd hoolikalt peaksime me hindama oma mõju teistele. EGW “Elu tänasel päeval”

Elades Sõnale kuuletudes

Kõiki tuleb õpetada uurima Pühakirja ja vaatama juhiste saamiseks Jeesusele, mitte inimestele. Jumala Sõna peab olema meie nõuandja. See Sõna on lõpmatu. Kui sellele kuuletuda, siis juhib see meid ohutule ja kindlale teele.

Võtke Jumala Sõna individuaalselt. Me võime Saatanale vastu astuda relvaga: “Kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”. (Mt 4:10) EGW “Pilk ülespoole”

Head mõtted

Valides Jeesuse

Allutage end viivitamatult Kristusele. Vaid Tema üksi suudab oma armu jõul teid hävingust päästa. Vaid Tema suudab anda moraalset ja vaimset jõudu püsimajäämiseks. Sinu südames on siis soe armastus Jumala vastu, sinu mõistus on selge ja puhas; südametunnistus muutub valgeks, puhtaks ja ta on suuteline kiiresti otsustama; sinu tahe on kindel ja allutatud Jumala Vaimule; sa suudad püsida teel, mille valisid. Kui sinu ees seisab valik, siis keeldu tegemast halba ning õpi tegema head – siis tunned sa end tõeliselt õnnelikuna, sa võidad elu lahingud ning tõused aus ja ilus paremale elule kui see siin. EGW “Usk, millest ma elan”

Ära häbene oma tunnusvärve

Joosepi, Taanieli ja tema kaaslaste elust võime näha, kuidas tõe kuldniit sidus noori Jumala trooni külge. Neid polnud võimalik ahvatleda pöörduma kõrvale õiguse teelt. Nad hindasid Jumala heakskiitu palju kõrgemalt kui vürstide soosingut ja kiitust ning Jumal armastas neid ja laotas oma kaitsekilbi üle nende. Tänu nende püsivale jumalakartlikkusele, pühendumisele ennemini Jumalale kui mistahes inimvõimule, austas Jumal neid inimeste ees märkimisväärselt. Neid austas vägede Issand, kelle vägi on võimsam kui kõik Tema kätetööd ülal taevas või all maa peal. Need noored ei häbenenud näidata oma tõelisi tunnusvärve. Isegi kuninga õukojas tunnistasid nad oma sõnade, harjumuste ja teguviisidega usust taeva Issandasse. Nad keeldusid kummardumast igasuguse maise võimu ees, mis kiskus maha Jumala au. Neil oli taevast saadud väge, tunnistamaks oma ustavusest Jumalale.

Ära kunagi häbene oma tunnusvärve, vaid kanna neid, laota need nähtavale inimeste ja inglite ette. Maailmal on õigus teada saada, mida on võimalik oodata igalt mõistuslikult inimolevuselt. Inimene, kes on kindlameelsete, otsustavate ja õiglaste põhimõtete elavaks kehastuseks, on kaasinimeste jaoks elavaks väeks ning tema ristiusk avaldab teistele mõju. Paljud ei taipa ega väärtusta seda, kui suur mõju on igal inimesel kas heas või halvas suunas.

Sinu õnn käesolevas ja saabuvas elus, igavene elu sõltub sinust endast. Kui tähtis on seetõttu, et igaüks mõtleks, kuhu ta inimhingi juhatab. Meie silme ees seisab igavene maailm, – kuivõrd hoolikalt peaksime me hindama oma mõju teistele. EGW “Elu tänasel päeval”

Back To Top