Lunastustöö – kas meil on lootust?

Inimmeel ei suuda haarata lunastustööd. Selle saladus ületab arusaamisvõime, ometi mõistab see, kes siirdub vaimulikust surmast ellu, et tegemist on jumaliku tegelikkusega. Lunastuse algust võime tunda isikliku kogemuse kaudu. Selle tagajärjed ulatuvad igavikku.

Taavet oli palunud: «Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel Vaim!» (Ps.51,12). Hesekieli kaudu oli antud tõotus: «Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue Vaimu! Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame! Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu seaduste järele ja peate mu kohtuseadusi ning täidate neid!» (Hes.36,26.27)

Usu kaudu võtame vastu Jumala armu, kuid usk ise ei päästa. Usk ei ole vahend, millega midagi ära teenida. Usk on käsi, millega haarame kinni Kristusest ja võtame vastu Tema teened. Me ei suuda isegi meelt parandada ilma Jumala Vaimu abita. Piibel ütleb Kristuse kohta: «Tema on Jumal oma parema käega tõstnud juhiks ja Õnnistegijaks, andma Iisraelile meeleparandust ja pattude andeksandmist?» (Apt.5,31). Meeleparandus tuleb Kristuselt just nii nagu pattude andestuski.

Kuidas me siis pääseme? «Nõnda nagu Mooses kõrbes mao ülendas,» nii on ülendatud Inimese Poeg ning igaüks, keda madu on salvanud, võib vaadata ja elada. «Vaata, see on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu!» (Joh.1,29). Ristilt paistvas valguses näeme Jumala armastust. Tema armastus tõmbab meid enda poole. Kui me ei osuta vastupanu, juhitakse meid risti jalamile, et me võiksime kahetseda patte, mille pärast Õnnistegija risti löödi. Siis loob Jumala Vaim inimhinges usu kaudu uue elu. Mõtted ja tahe alistuvad Kristusele. Süda ja mõistus uuendatakse Tema sarnaseks, kes tegutseb Püha Vaimu kaudu meis. Me usaldame kõik Temale. Siis kirjutatakse Jumala käsk meie mõistusesse ja südamesse ning me ütleme koos Kristusega: «Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega» (Ps.40,9).

E.G.White’i raamatust “Ajastute igatsus”.

Olete oodatud teeõhtule piibliringis 9. novembril 18.00

teeõhtu loodus 714x428 Olete oodatud teeõhtule piibliringis 9. novembril 18.00

Piiblisalm

too tänu 714x479 Piiblisalm

Palvenädal 3.-10. november 2018

praying 58f129f13df78cd3fc418722 Palvenädal 3. 10. november 2018Jumala Sõna olulisus
Selle erilise palvenädala jooksul käsitleme kõige olulisemat, mõjuvõimsamat ja vastuolulisemat raamatut läbi aja: Piiblit. Piibel on ilma kahtluseta maailma müüduim ja levinuim raamat. Hiljutiste andmete järgi on seda trükitud enam kui viis miljardit eksemplari. Piibel on maailma tõlgituim raamat, mille erinevaid üksikuid raamatuid on tõlgitud 2932 keelde. Uus Testament tervikuna on kättesaadav 1333 keeles ning kogu Piibel tervikuna 553 keeles. Sajandite vältel on Piibel olnud miljonitele suuna, lohutuse ja julguse allikaks. Seda on vastaste poolt ka ära keelatud, põletatud, laimatud ja valesti tõlgendatud. Millist mõju avaldab see iidne, ent ajatu raamat meile, seitsmenda päeva adventistidele? Kuidas saame meie, elades postmodernistlikus maailmas, olla ustavad Jumalale ja Tema Sõnale? Kui avastad Jumala Sõna, siis leiad, et need päevakohased loengud on suunatud just neile küsimustele. Küsimusi, mis puudutavad Piibli ilmutust ja inspiratsiooni, on käsitletud praktilisest vaatenurgast. Selle ajakirja kaante vahel tutvustatakse laiemaid põhimõtteid sellest, kuidas lugeda Piiblit ustavalt ja asjakohaselt. Loengud sisaldavad ka teisi elutähtsaid teemasid: kuidas näitab Piibel mulle Jeesust? Kuidas aitab see mul eristada head ja halba? Kuidas annab see mulle lootust ja julgust maailma viimasteks päevadeks? Ma julgustan sind iga päev võtma aega kokkusaamiseks ülemaailmse kirikuperega, et õppida Piibli kohta, palvetada ja kuulata Jumala häält Tema Sõnas. Jumal õnnistagu sind, kui me valmistume Tema peatseks tagasitulekuks. Maranatha! (Meie Issand tuleb!)
Ted N. C. Wilson on ülemaailmse seitsmenda päeva adventistide koguduse president.
Lae endale loengud alla siit.

Jutlus kolmeinglikuulutusest 27.10 kell 11.00

Kolme ingli sõnum – “Tehke kindlaks, mis on peaasi!”  Ilm 14:12

Igal inimesel on omad toitumisharjumused. Paljude jaoks kehtib reegel, et paremad palad jäetakse viimaseks. Samast vallast on ka ütelus: “Kes naerab viimasena, naerab paremini!” Kas apostel Johannes lähtus samuti sarnasest elufilosoofiast, on raske öelda. Kuid pannes kirja sõnumit kolmest inglist kesktaeva kohal, kellel oli maailma rahvastele öelda midagi väga olulist, pani Johannes paremad palad inglite sõnumi lõppu. Mida see “parim” endast kujutas, sellest õpime koos hingamispäeval 27. oktoobril kell 11.00. 

3inglit Jutlus kolmeinglikuulutusest 27.10 kell 11.00

Lehekülg 1 - 9812345...102030...Viimane »

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee