Ainult üks tee

“Teie süda ärgu ehmugu,” ütles Jeesus. “Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud: Ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Ja kuhu mina lähen, seda teed te teate!” (Jh 14:1-4) Teie pärast tulin ma siia maailma. Ma tegutsesin teie heaks. Kuigi ma lähen ära, töötan ma teie heaks edasi. Ma tulin maailma ennast teile avama, et te usuksite. Ma lähen Isa juurde, et töötada koos Temaga teie heaks. Kristuse lahkumise eesmärk oli vastupidine sellele, mida jüngrid kartsid. See ei tähendanud lõplikku lahutust. Ta läks meile aset valmistama, et tulla tagasi ja võtta meid enda juurde. Ajal, mil Tema valmistab meile eluasemeid, peame meie laskma oma iseloomu vormida jumaliku kuju järgi.

Taevasse ei lähe mitut teed. Iga mees ei saa valida oma. Kristus ütles: “Mina olen tee, … ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu.” (Jh 14:6) Tema on ainus tee, mida mööda jõuame Jumala juurde. EGW “Ajastute igatsus”

Issand ligi kõigile 714x481 Ainult üks tee

Jumal on valgus

Läbi aegade on Saatan püüdnud hoida inimesi teadmatuses Issanda heade kavatsuste suhtes. Ta on püüdnud takistada neid nägemast Jumala käsus ilmnevaid suuri põhimõtteid – õigust, halastust ja armastust. Inimesed kiitlevad käesoleva ajastu imelise arengu ja valgustatusega, kuid Jumal näeb maa olevat täis ülekohut ja vägivalda.

ei ole pimedust 714x686 Jumal on valgus

Piibli õpetuse põhjal on ainus püsima jääv linn see, mille ehitaja ja valmistaja on Jumal. Inimene võib ulatuda oma usupilguga taeva künnisele, mis on tulvil Jumala auhiilgust. Teenivate esindajate vahendusel kutsub Issand Jeesus inimesi taotlema surematut pärandit. Ta õhutab neid koguma varandusi sinna, kus asub Jumala aujärg. EGW “Prohvetid ja kuningad”

Piiblisalm

õige ja puhas. 714x536 Piiblisalm

Oled kiri maailmale

Viimases kui ühes oma lapses saadab Jeesus kirja maailmale. Kui sa oled Kristuse järelkäija, saadab ta sinus kirja sellesse perekonda, sellesse külasse, sellesse tänavasse, kus sa elad. Jeesus, elades sinus, soovib kõnelda nende südamele, kes teda veel ei tunne. Võib-olla nad ei loe Piiblit või ei kuule häält, mis räägib neile selle lehekülgedelt; võib-olla nad ei näe Jumala armastust tema tegudest. Kui aga sina oled ustav Jeesuse esindaja, siis ehk juhitakse neid sinu kaudu mõistma midagi tema headusest ja võidetakse teda armastama ja teenima.

inimsüda 714x503 Oled kiri maailmale

Kristlased on pandud valgusekandjaiks taevateele. Nad peavad peegeldama maailmale valgust, mis langeb neile Kristuselt. Nende elu ja iseloom peaks olema selline, et teised saaksid nende kaudu õige ettekujutuse Kristusest ja tema teenimisest. EGW “Tee Kristuse juurde”

 

Head mõtted

õnnistuste kanal 714x486 Head mõtted

Lehekülg 1 - 12512345...102030...Viimane »

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee