skip to Main Content
26juuni 22

Kutsume lapsi linnalaagrisse!

Kutsume kõiki 5-9-aastaseid lapsi meie juurde linnalaagrisse. Laager toimub 30. juuni – 2. juuli ning täpsema info ja päevakavad leiad allolevatelt piltidelt. Registreerimine lõpeb juba varsti, seega kiirusta. Registreerida saab aadressil  https://forms.gle/wwUKAaXhG7tXPmzP9.

26juuni 22

Kristuse kaitse all

Jeesus tõstab hinged, kes tulevad Tema juurde pelgupaika otsima, süüdistamisest ja sõnasõjast kõrgemale. Ükski inimene ega kuri ingel ei saa neid hingi süüdistada. Kristus ühendab nad oma jumalik-inimliku olemusega. Nad seisavad suure Patukandja kõrval Jumala troonilt kiirgavas valguses.

Jeesuse Kristuse veri “puhastab meid kogu patust”. (1Jh 1:7)

Kristus näitas, et Tema kontrollib täielikult tuult ja laineid ning kurjadest vaimudest vaevatud inimesi. Tema, kes vaigistas tormi ja rahustas mäslevad veed, toob rahu Saatana poolt segi aetud ja rõhutud meeltele. EGW “Tervise teenistuses”

25juuni 22

Ärge kurvastage Püha Vaimu

Väga oluline on usaldada oma hinge hoidmine Jumalale. See tähendab, et peame elama ja käima usus, mitte usaldama ega ülistama iseennast, vaid vaatama meie Kaitsjale Jeesusele kui meie usu Alustajale ja Täidesaatjale. Püha Vaim teeb tööd rusutud südames, kuid ta ei saa kunagi tegutseda ennasttäis, eneseõiges hinges. Niisugune parandab oma tarkuses end ise. Ta astub oma hinge ja Püha Vaimu vahele. Püha Vaim tegutseb siis, kui oma mina vahele ei sega. …

Püha Vaim on valmis tegema koostööd kõigiga, kes Teda vastu võtavad ja lasevad Tal end õpetada. Kõik, kes hoiavad tõest kinni ja on tõega pühitsetud, on Kristusega nii üks, et nad suudavad Teda esindada sõnades ja tegudes. … Rääkigu Püha Vaim Jumala valitud rahva südamele, et nende sõnad võiksid olla nagu valitud kuld, kui nad jagavad eluleiba neile, kes on üleastumises ja patus. EGW “Pilk ülespoole”

22juuni 22

Lõikus oleneb külvist

Külvatud seemnest kasvab vili, mis omakorda seemendub ja nii mitmekordistub lõikus. Sama seadus kehtib meie suhetes üksteisega. Iga tegu, iga sõna on seeme, mis kannab vilja. Iga lahke tegu, kuulekus või enesesalgamine paljuneb teistes ja nende läbi omakorda teistes.

Samuti on seeme iga kadedus, kurjus, lahkheli, mis kasvab “kibedaks juureks”. (Hb 12:15) Ja kui tohutut hulka need “paljud” omakorda mürgitavad! Selliselt ulatub headuse ja kurjuse külvamine käesolevast ajast igavikku. EGW “Prohvetid ja kuningad”

Kutsume lapsi linnalaagrisse!

Kutsume kõiki 5-9-aastaseid lapsi meie juurde linnalaagrisse. Laager toimub 30. juuni – 2. juuli ning täpsema info ja päevakavad leiad allolevatelt piltidelt. Registreerimine lõpeb juba varsti, seega kiirusta. Registreerida saab aadressil  https://forms.gle/wwUKAaXhG7tXPmzP9.

Kristuse kaitse all

Jeesus tõstab hinged, kes tulevad Tema juurde pelgupaika otsima, süüdistamisest ja sõnasõjast kõrgemale. Ükski inimene ega kuri ingel ei saa neid hingi süüdistada. Kristus ühendab nad oma jumalik-inimliku olemusega. Nad seisavad suure Patukandja kõrval Jumala troonilt kiirgavas valguses.

Jeesuse Kristuse veri “puhastab meid kogu patust”. (1Jh 1:7)

Kristus näitas, et Tema kontrollib täielikult tuult ja laineid ning kurjadest vaimudest vaevatud inimesi. Tema, kes vaigistas tormi ja rahustas mäslevad veed, toob rahu Saatana poolt segi aetud ja rõhutud meeltele. EGW “Tervise teenistuses”

Ärge kurvastage Püha Vaimu

Väga oluline on usaldada oma hinge hoidmine Jumalale. See tähendab, et peame elama ja käima usus, mitte usaldama ega ülistama iseennast, vaid vaatama meie Kaitsjale Jeesusele kui meie usu Alustajale ja Täidesaatjale. Püha Vaim teeb tööd rusutud südames, kuid ta ei saa kunagi tegutseda ennasttäis, eneseõiges hinges. Niisugune parandab oma tarkuses end ise. Ta astub oma hinge ja Püha Vaimu vahele. Püha Vaim tegutseb siis, kui oma mina vahele ei sega. …

Püha Vaim on valmis tegema koostööd kõigiga, kes Teda vastu võtavad ja lasevad Tal end õpetada. Kõik, kes hoiavad tõest kinni ja on tõega pühitsetud, on Kristusega nii üks, et nad suudavad Teda esindada sõnades ja tegudes. … Rääkigu Püha Vaim Jumala valitud rahva südamele, et nende sõnad võiksid olla nagu valitud kuld, kui nad jagavad eluleiba neile, kes on üleastumises ja patus. EGW “Pilk ülespoole”

Piiblisalm

Back To Top