Monthly Archives: oktoober 2009

Loomise hingamispäev

24. oktoobrile seatud pühenduspäeva peetakse samal aastal, kui tähistatakse 200 aasta möödumist Charles Darwini sünnist ning 150 aasta möödumist tema raamatu „Liikide tekkimine loodusliku valiku teel“ kirjutamisest. Raamatut peetakse evolutsiooniteooria alusdokumendiks.

Meie usume, et Jumal lõi kogu universumi ja ka meie päikesesüsteemi, sealhulgas ka meie maa ja kõik selle täiuse. Me usume Piibli aruannet loomisest. Peale miljardite eritüüpi galaktikate loomist, millest igaüks sisaldab miljardeid tähti ja teadmata arv asustatud planeete, Jumal otsustas luua uue endasarnase olevuse. Ta eraldas meie päikesesüsteemi jaoks Linnutee galaktikas ruumi diameetriga 100 000 valgusaastat. Seal tiirlesid juba 300 miljardit tähte. Kui kujutada Linnuteed rõngakujulisena läbimõõduga 129 km, siis meie päikesesüsteem oleks läbimõõduga 2 mm. Päikesel jätkub kütust meie valgustamiseks ja soojendamiseks miljarditeks aastateks. Maa loomisel polnud Jumalal mitte juba olemasolevaid aineid kasutada. “Sest Tema ütles, ja nõnda see sai; Tema käskis, ja see tuli esile!” (Laul 33,9) Kõik asjad, olgu materiaalsed või vaimsed, ilmusid esile Jumala käsu peale ja loodi Tema poolt määratud tarbeks. Taevas ja kõik selle väed, maa ja kõik, mis selle peal, kutsuti esile Tema suu Vaimu läbi. Inimese loomisel avaldus isikulise Jumala täiuslikkus. Olles Jumala kuju järele tehtud, oli inimkeha kogu oma ehituselt täiuslik, kuid elutu. Siis puhus see isikuline olevus, olemasolev Jumal eluõhku sellesse kehasse ja inimene sai elavaks, mõistuslikuks olevuseks. Kõik inimkeha organid pandi tegevusse; süda, tuik- ja tõmbsooned, keel, käed, jalad, meel, vaimutegevus, kõik hakkasid tööle ja tegutsesid kindla seaduse järele. Inimene sai “elavaks hingeks”. Elav Jumal lõi Kristuse sõna läbi inimese ja andis talle mõistuse ning võimu. Seepärast on meie suurim eesõigus austada meie Loojat Jumalat. Me ei ole iseeneste omad, me kuulume meie Jumalale.

Õhtupoolik Jumala loominguga

IMG 3554 300x225 Õhtupoolik Jumala loominguga

Galeriisse

“Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd.”

Laul 19:2

17. oktoobri õhtupoolikul olid kogunenud kirikusaali inimesed, kes olid huvitatud Jumala loomisimedest. Külaliseks oli Oskar Noorkõiv “Orioni” tähetornist. Ta kõneles meile universumiavarustest, mille on loonud Jumal. Vaatasime slaidiprogrammi erinevatest galaktikatest, planeetidest, tähtkujudest, udukogudest… Võisime veenduda, et me ei tea paljutki endi peade kohal toimuvast. Hiljem vastas Oskar ka teemakohastele küsimustele.

Täname meeldejääva õhtu eest. Kirikust lahkudes sadas laia lund, eks ole ka seegi Jumala looming.

Lõikustänu

IMG 28771 300x225 Lõikustänu

Galeriisse

Lõikustänu hingamispäev oli mitmet pidi eriline. Lisaks lõikustänule tähistati ka Tanise ning Eha sünnipäevi, toimus ühine osadussöömaaeg ning käidi ka ühiselt looduses.

Otsus prohvetluse vaimu kohta

Olles delegaatidena 2005. aasta Peakonverentsi istungil St Louis´is Missouri osariigis, me mõistsime, et Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus on saanud rikkalikult õnnistatud prohvetluse anni läbi, mis on esitatud Ellen G. White´i kirjutistes ja teenistuses. Selle anni kaudu juhtis Jumal koguduse arengut väikesest hulgakesest ülemaailmseks liikumiseks, kellele on usaldatud päästmise sõnumi kuulutamine Jeesuses Kristuses Tema peatse aulise tagasituleku lootuses. Ellen G. White´i tegevus on aidanud kaasa koguduse ühtsuse säilitamisele ja on hoidnud seda püsivana rasketel aegadel. Tema kirjutised on jätkuvalt kõige positiivsemaks mõjuteguriks koguduse elus, jagades troosti, juhatust, parandamist ja teoloogilist innustamist. Tema kirjutiste õppimine juhib kogudust püsivalt tagasi Piibli kui usu ja praktika tõelise aluse juurde. Peakonverentsi delegaatidena kinnitame, et Ellen G. White´i kirjutistel on ikka veel tähtis osa Adventliikumise alalhoidmisel ning ülemaailmse koguduse ühtsuse säilitamisel. Seepärast me kutsume üles Seitsmenda Päeva adventiste üle maailma palvemeelselt uurima Ellen G. White´i kirjutisi, et mõista paremini Jumala eesmärki Tema ülejäänud rahvale. Me kutsume koguduse juhte kõikidel tasanditel kaasa aitama ja planeerima prohvetluse vaimu kirjutiste levitamist ja õppimist. Me kutsume üles oma noori tutvuma jumaliku nõuande rikkustega nendes kirjutistes, kuna see rikastab võimsalt nende elu, kui nad teenivad Issandat ja ligimest.

58. Peakonverentsi istung, St Louis, Missouri, USA, 3. juuli 2005.

Meie kodulehel on raamatute rubriigis Ellen G. White kirjutiste põhjal koostatud neli raamatut “Tunnistuste varakambrst”, Suur võitlus”, “Viimaste päevade sündmused”, “Kuulutus noortele”, “Adventkodu”, “Nõuandeid toitumise kohta” ja “Varajased kirjutised”. Osa neist on ka trükivalgust näinud, aga osa on ainult elektrooniliselt saadaval (kunagi on neid kirjutusmasinaga läbi kopeeride kirjutatud). Muidugi ei ole kõik Ellen G. White raamatud siin kodulehel üleval. Kuna need on tõeliselt head ja kasulikud mõtted, mis juhivad lugejaid Piibli juurde, siis head lugemist.

Kaido Kask

Lastekirik

IMG 2777 300x225 LastekirikGaleriisse

4. okt oli rõõmus päev nii lastele, emadele kui ka isadele, sest toimus lastekirik. Saali sisenedes sai iga laps kaardikese, mille peal oli ühe linnu või looma pilt. Saalist tuli otsida samasuguse pildiga tool ning oligi koht leitud.
Alustuseks õpetas Heldi saatemuusika taustal laule “Väike lepatriinu” ning “Kes on kuningas džunglis.” Hele küsis laste käest, et kuidas saab Jumalale tere öelda. Samuel arvas, et palvetades. Pärast palvet lauldi laulu “Palvetelefon.” Hele jutustas Joasest, kes oli kuningaks saades ainult seitsme aastane.
Iga Laps sai võimaluse olla kuningas ja rääkida sellest, mida ta kuningaks saades teeks. Ka onu Vello sai võimaluse olla kuningas ja ta lubas lastele, et tema valitsuse ajal on meil hea elada.
Pastor Kaido sõnum oli selles, et nii kaua, kui Joasel oli häid nõuandjaid, tegi ta õigeid otsuseid.

“Joas tegi, mis õige oli Issanda silmis preester Joojada kõigil elupäevil”
2 Aja 24,2

Kui me teeme õigeid otsuseid koos Jumalaga, läheb kõik hästi.
Lõpuks meisterdasid lapsed omale kroonid. nii liikus kirikus ringi palju rõõmsaid kuningapoegi. Meil kõigil on kuningas – Jumal taevas. Teeme Jumalast endale nõuandja.

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee