Monthly Archives: juuli 2010

Seenioride laager kinnitas lootust Kristuse peatsesse taastulekusse

Kolmel päeval juulikuu keskpaigas (13.-15. juuli) toimus Olustveres Kungla talus üle-eestiline adventseenioride laager, mille motoks oli „Ma näen – Kristus on tulemas“. Sõnavõttude keskpunktis oli alguses põhiliselt see, millest Piibel seoses Kristuse teise tulekuga kirjutab. Põhjaliku ülevaate sellest andis külalisena emeriitpastor Soomest Simo Vehkavuori. Ilja Stepanov püüdis süsteemselt kokku viia Piibli prohvetikuulutused ja selle, mis praegu meie ümber sünnib. Ettekandeid oli palju, nii üksikasjalikke kui ülevaatlikke, nii Piiblit refereerivaid kui ka kogemuslikke. Lisaks juba mainitud külalisele Soomest olid kohal ka külalised Lätist ja Taanist.

Põltsamaalt oli 15 osavõtjat, kusjuures nende vanus polnud sugugi ainult 65+. Mida aasta edasi, seda julgemalt tulevad seenioride laagrisse ka nooremad ning päris noored. Sel korral oli laagris lapsi ja noori päris palju. Huvitav on see, et tavaliselt nii elavaid ja teinekord kärarikkaidki lapsi oli kuulda vaid siis, kui nad rahulikult ja viisakalt laulu või pillimänguga esinesid. Vanaemade-vanaisade põlvkonna rahustav atmosfäär pakkus turvatunnet ja tundus kõige noorematele lausa sobivat. Ja vastupidi, soliidses eas inimesed paistsid nautivat seda, kui väikesed kõrvad nende lugusid ja pajatusi huviga kuulasid.

Kuigi ilm oli harjumatult palav, tundus, nagu oleks laagripaiga üle kummunud nähtamatu pilvesammas, justnagu ammuse aja kõrberännakul: kord tulid pilved, siis jälle tuuleõhk – ja kuumus oli jälle talutav. Kui kodus toimetades läksid mul endalgi jalad paiste, siis seal mitte üldse. Kes alguses pidasid plaani õhtuks koju naasta, jäid sinna, sest nii mõnus oli, ja kutsusid needki järele, kes algselt üldse kodunt välja polnud julgenud tulla. Oli isegi nii, et kui koduõuele tagasi jõuti, hakkas jälle hinge matma, aga seal oli hea – küsige Irmalt!

Tagasi tuldi lootusrikkana – Issand on tulemas! Ta on meie päästmise ette võtnud, ta ei jäta seda pooleli! See asi on käimas! Kui kellegi kohta öeldakse, et ta on söömas või magamas, siis see protsess on toimumas. Nii on ka Jeesus tulemas – praegusel hetkel on Ta selleks tegevuses. Viimane mõte, enne kui mikrofonid välja lülitati, kõlas: kui peakski surm enne tulema, siis on see vaid viiv selle jaoks, kes magab, järgmine hetk tema jaoks on ülestõusmishommik ja kohtumine oma Issandaga.

„Sest seda me ütleme teile Issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme Issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama; sest et Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga, ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt; selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga. Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega!“ 1.Tessalooniklastele 4,15-18.

360° vaade Noortelaagrist 2010!

ll 360° vaade Noortelaagrist 2010!

poltsamaa.advent.ee esitleb:

360° panoraamvaade Jaanus Aedla talust, kus toimus Noortelaager 2010!

Maksimaalse kvaliteediga panoraam- võimalik zoomida, laadimisaeg pikem!


Minimaalse kvaliteediga panoraam- ideaalne üldvaade, kiire laadimisaeg!

Copyright © 2010 Vallo Põldaru

EDIT: Nagu näha on täpselt nädal möödunud töö valmimisest ning tänu väiksele promole Advent.ee’s on tulnud kõva 70 vaatamist selle ajaga! Siit ka lootus siis et peatselt näeb jälle midagi sellist 😉

Üheskoos elamise rõõm

„Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad ka üheskoos elavad!“ Laul 133,1. See piiblitekst tuli mulle meelde, kui istusin jaaniõhtul Hansu ja Lilija õue peal lõkke ääres.

Jumalal on hea meel, kui me ka lisaks hingamispäevastele jumalateenistustele kokku saame ja ka argipäevadel suhtleme. Omal ajal andis Jumal oma rahvale käsu pidada püha, mille esimene ja kaheksas päev olid hingamispäevad, aga vahepeal tuli lihtsalt olla rõõmsad Jumala ees ning elada välitingimustes – lehtmajades (vt. 3.Moosese 23,39-43).

Tänavu kevadsuvisel ajal on meie koguduses olnud mitmeid sündmusi, mille puhul on sõpruskonniti kokku tuldud, või on siis seesama kokkusaamine ise kujunenud toredaks sündmuseks.

Juuni lõpul tähistasid kolm noormeest oma alternatiivteenistuse lõppu. Samuti oli mitmel noorel põhjust rõõmustada erinevate koolide lõpetamise üle: kes lõpetas põhikooli, kes gümnaasiumi ja kes teenis välja magistrikraadi.

Aasta kõige lühemate ööde aegu on eestlased ajast aega pidanud jaanipüha. Sel puhul on kaks riigipüha, mis tähendab vabadust tööinimestele, ka kõik koolilapsed on selleks ajaks koolist vabaks saanud. Mis on veel loomulikum, et sellisel ajal ei taha keegi üksi olla ja eriti noored otsivad võimalust seltskondlikuks suhtlemiseks. Kahjuks on meid ümbritsevas ilmalikus ümbruskonnas selliste olengute lahutamatuks kaaslaseks alkohol ning võibolla ka muud võõrastavad kombed. Seetõttu oli väga tervitatav, et jaaniõhtul korraldasid Hansu ja Deivy pered toreda koosolemise, mis oli otse loomulikult alkoholivaba ning mugavalt kodune. Sanno ja Sandor olid ehitanud lõkke, Susanna pakkus välja seltskondlikke mänge ning Lilija ja Helena kostitasid kohaletulnuid maitsvate roogadega.

Kõige viimane minule teadaolev ettevõtmine oli grupi koguduseliikmete ja sõprade külaskäik Kaido ja Eve kodupaika, kus veedeti koos peaaegu nädal. Vaadata oli palju ning eriti eakamad inimesed olid taolise ekskursiooni eest väga tänulikud, sest ilmselt ei olegi see neile nii igapäevane. Lisaks oli kamba peale justkui muuseas ka Eve kapsapõld umbrohust puhtaks saanud. Mida siis veel tahta!

Lõpuks veel Pauluse meeldetuletus kirjast heebrealastele: „Ärge unustage head teha ja osadust pidada, sest sellised ohvrid on Jumala meele järele.“ (Heebr. 13,16.)

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee