Monthly Archives: september 2013

VIIS AASTAT HEATEGEVUSÜRITUST TALVELE VASTU

P9150071 714x535 VIIS AASTAT HEATEGEVUSÜRITUST TALVELE VASTUTänavune Talvele Vastu oli peaaegu käes, kui me korraldajatena hakkasime üksteiselt küsima, mitmendat aastat me juba seda teeme. Nüüdseks on vastus selge: see oli viies kord! Pooleldi ümmargune arv annab põhjust tagasi vaadata ja mõelda, kust me alustasime ja millises suunas me oleme liikunud.

Kui me esimest korda linnavalitsuse uksest sisse astusime, et oma ideedele tuge saada, oli meie mõtetes pilt üritusest, mis on suunatud ainult ja konkreetselt puudustkannatajatele üsnagi kitsas tähenduses. Soovisime, et linna sotsiaaltöötajad annaksid meile andmed inimeste kohta, kes abisaajateks võiksid kvalifitseeruda ning siis me oleksime saatnud neile kutsed ja teenindanud neid vastavalt. Hoolimata linnapoolsest toetavast suhtumisest me oma sihtgrupi kohta andmeid siiski ei saanud, sest selgus, et see on seadusega keelatud.

Mäletan, et olin siis pettunud. Kui nimeliste kutsete puhul oleksime me osanud arvestada ehk mingi umbkaudse inimeste arvuga, siis ajalehes ja kuulutusstendidel reklaamides ja suvaliselt kutseid jagades ei osanud me üldse prognoose teha. Kas riideid jätkub? Milliste vajadustega inimesed tulevad? Kas keegi üldse tuleb? Keegi ei osanud nendele küsimustele vastata. Vastamata küsimusi oli teisigi: mis kell alustada, kui kaua peaks see kestma, kui palju aega läheb ettevalmistusteks, mida üldse on vaja ette valmistada. Asi oli uus nii eestvõtjatele kui kaasaminejatele.

Praegusel hetkel näen ma selgelt, et kokkuvõttes oli see suur õnnistus, et meile linnavalitsuses andmete andmisest keelduti. Hakkasime reklaamima üritust kogupereüritusena, kusjuures eriline tähelepanu oli suunatud lastele. Tulemus oli see, et ettevõtmise kandepind laienes märgatavalt. Talvele Vastu ei ole kunagi olnud kitsas sotsiaalabiprojekt, vaid see on tasuta asjade ja teenuste laat absoluutselt igaühele. See on hea mitmel põhjusel: esiteks, Eestimaal vajavad abi mitte ainult kõige vaesemad, ja teiseks, ka paremal järjel inimesed saavad taaskasutades praktiseerida keskkonnahoidlikku eluviisi.

P91500831 714x406 VIIS AASTAT HEATEGEVUSÜRITUST TALVELE VASTU

Linna ja ümbruskonna inimesed pole ürituses osalised sugugi mitte ainult ühel pool letti. Väga paljud on panustanud, tuues oma kasutatud asju. Üha rohkem inimesi tuleb oma abi pakkuma asjade väljapanemisel ja teenuste osutamisel. Tullakse ja antakse teada abivajajatest, kellest endast ei ole kohale tulijat. Selliste mitteametlike kontaktide kaudu jõuame me ehk sinnagi, kuhu sotsiaaltöötajad ei jõua. Aitäh kõigile headele abilistele!

P9150063 267x300 VIIS AASTAT HEATEGEVUSÜRITUST TALVELE VASTU

Hea meel on, et lisaks igal aastal töötanud juuksurile on hoo sisse saanud meedikud ning tänavu kolmandat aastat tegeles ennetustööga päästeametnik, keda saatis maskott Nublu. Lõuna Päästekeskuse ennetustöö plaanides oli Talvele Vastu sel aastal ühe üritusena sees. Selline koostöö teeb ainult rõõmu!

Iga koos tegemine on kogemus. Kui alguses oli Talvele Vastu meeskonnas vaja päris palju omavahel konsulteerida ja arutada ning väga täpselt pidi paika panema vastutusalad ja minimeeskonnad, siis nüüdseks sujuvad asjad juba peaaegu iseenesest. Mõtlen kahetsusega sellele, kuidas esimesed kolm aastat olime me nii entusiastlikult ametis ürituse tegemisega, et iseenda unustasime hoopis ära. See tähendas seda, et aktiiv töötas söömata varahommikust kuni hiliste pärastlõunatundideni ja ega siiski korralikku sööki kuskilt võtta ei olnud. Nüüd oleme ka selles osas paremad lahendused leidnud.

Talvele Vastu ampluaa on igal aastal laienenud. Kui esimesel aastal oli adventkiriku aias ainult üks telk, kuhu pidid ära mahtuma riided, jalanõud, mänguasjad, koolikotid ja raamatud, siis tänavu oli seal juba kolm telki. Laste telk oli kasutusel juba neljandat aastat ning tänavu lisandus tervisetelk. Uus oli ka see, et lastele toimus kaks paralleelset programmi: üks teismelistele ja teine noorematele.

Juba mitu aastat ei mahu pakutav kraam telgi alla ära, vaid on paigutatud aeda lageda taeva alla. Imeline on see, et septembrikuu heitlikes ilmaoludes on meile alati ürituseks sajuta ilm kingitud. Seda ka tänavu! Me ei aja selle peale rinda kummi – vaadake, kuidas Jumal meid aitab -, vaid oleme väga alandlikult lihtsalt tänulikud. Sel aastal on kolmas aasta, kui Talvele Vastu lõppakordiks on tänujumalateenistus. Seekordsel tänukontserdil, 21. septembril kell 11, esinevad kohaliku koguduse lauljad ja muusikud. See on võimalus väljendada oma tänu Jumalale, korraldajatele ja abilistele.

Talvele Vastu on kujunenud meie koguduse sügistalvise hooaja avaürituseks. Kiriku teisel korrusel hakkavad jälle käima kursused. Vahepeal soikunud noortekas kutsub 29. septembril kell 6 pannkoogi- ja filmiõhtule. Uued Piiblid ootavad endaga tutvuma. Nii tegutsedes püüame me kogudusena järgida Jeesuse eeskuju, kes igal võimalikul juhul leevendas inimeste kannatusi ja kuulutas taevariiki.

Hele

Talvele julgelt vastu

TÄNUKONTSERT

21.septembril 11.00

Tänu avaldamine Jumalale ,korraldajatele ja abilistele

sam 1543 Talvele julgelt vastu

Rõõmsalt talvele vastu!

HEATEGEVUSÜRITUS KOGU PERELE

TALVELE VASTU

15. september

12:00-16:00

Põltsamaal, Kreutzwaldi 1

adventkiriku aias telgis

  • Tasuta riided, jalanõud, mänguasjad, juuksur, tervisetelk
  • sügisannid, päästeametnik, tegevused lastele
  • võimalus tutvuda kirikuga

OLETE OODATUD!

sam 1164 80 714x535 Rõõmsalt talvele vastu!

42 peatükki – 42 päeva – 12. oktoober

suur voitlus 714x372 42 peatükki – 42 päeva – 12. oktoober

Sel sügisel jõuab laiema avalikkuse ette Suure Lootuse projekt, mille ettevalmistustöid on tehtud juba pea aastajagu. 12. oktoobriks jõuavad igasse adventkogudusse ajakirjad Pääsetee (mõeldud jagamiseks vanemale lugejaskonnale) ja Üheskoos (nooremale lugejaskonnale). Augustis jõudsid kogudustesse ka palvekaardid, mis on abivahendiks enda tegevuste ja eestpalvete planeerimisel.

Projekt Suur Lootus on üles ehitatud Ellen White´i raamatule „Suur võitlus“, millest projekti raames tuli tänavu 13. aprilli misjonipäevaks välja raamat „Suur lootus“, millesse on koondatud „Suure võitluse“ võtmepeatükid.

Lisaks nimetatud ajakirjadele ja raamatule „Suur lootus“ antakse välja ka raamat „Elu täis rõõmu“, mis on mõeldud esmalt meie koguduse liikmetele, tuletamaks meelde oma uskumisi ja koguduse põhitõdesid.

Suure Lootuse projekti oluline etapp saab alguse 12. oktoobril, mil kogudustes palutakse sellele ja kõigile ajakirjadele-raamatutele ning inimestele Jumala õnnistust.

Üleskutse

Raamatus „Suur võitlus“ on 42 peatükki, 1. septembrist 12. oktoobrini on 42 päeva. Siinkohal teeme ettepaneku võtta kas uuesti või esimest korda kätte see adventkogudusele väga oluline raamat ja lugeda iga päev üks peatükk. Et seltsis on segasem, oleme võtnud eesmärgiks kirjutada iga päeva peatüki kohta lifeconnect.ee lehel. Esimene kokkuvõte ilmub homme, teine 2. septembril ja nii kuni 11. oktoobrini. Kui raamat läbi, riputame üles ka raamatu põhjal tehtud viktoriini, mille küsimusi mõtlevad juba praegu välja meie koguduste seeniorid. Viktoriinis on iga peatüki kohta üks küsimus kolme vastusevariandiga.

Eriline üleskutse noortele: nii, tasahaaval edasi minnes ja koos lugedes ei tundu raamat enam ülejõukäivalt mahukas. Kui üksi lugedes võib väsida, siis koos ei rauge ka jõud. Loe raamatut ja kaaslugejate mõtteid päeva peatüki kohta!

Raamat “Suur võitlus” on olemas ka meie kodulehel, raamatute sektsioonis. Intervjuu projekti eestvedaja Rein Kalmusega varsti advent.ee lehel.

Loe seni ilmunud postitusi aadressilt http://www.lifeconnect.info/ee/teemad/maailm/raamatud

Tarkusepäev Põltsamaal

Kool2 714x337 Tarkusepäev Põltsamaal

1. Septembril oli teadmistepäev. Põltsamaal alustasid lapsed kooliteed 2. septembril. Juba 31. augustil palus kogudus õnnistust lastele kui õpetajatele.
Õp 9:10 Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus.
Õp 4:7 Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga.

Alati mainitakse, et kool algab kodust, selle puhul tuleb lugeda raamatut Adventkodu E.White sulest.
Oma tarkuses on Issand määranud, et perekond peab olema kõigist kasvatuslikest teguritest suurim. Lapse kasvatamine peab algama kodus. Siin on tema esimene kool. Siin on vanemad tema õpetajad ja ta omandab õppetunde, mis juhivad kogu tema elu – austuse, sõnakuulelikkuse ja enesekontrolli õppetunde. Kodu kasvatuslikud mõjud on otsustavaks jõuks kurjuse või headuse suunas. Need mitmes suhtes vaiksed ja järk-järgulised mõjud, kui neid õiges suunas on juhitud, muutuvad kaugeleulatuvaiks jõuks tõe ja õiguse suunas. …Kui last ei ole siin õigesti õpetatud, siis kasvatab Saatan teda oma valitud mõjude kaudu. Kui tähtis on siis kodune kool!
Mõnel puhul oleks parem, kui lapsed oleksid vähem hõivatud koolis ning neid õpetataks rohkem koduseid kohustusi täitma. Üle kõige muu tuleks neid õpetada olema tähelepanelikud ja abivalmis. Paljud raamatutest õpitavad asjad on kaugelt vähem olulised kui praktilise töö ja kasvatuse õppetunnid.

Kristlik perekond peab olema kooliks, mille lõpetamise järel lapsed astuvad kõrgemasse kooli Jumala riigis.
Taevas on kool; õppeaineks – terve universum; selle kooli õpetajaks – Igavene Jumal. Üks selle kooli osakondadest asutati kord Eedenis; kui aga lunastusplaan kord täide viiakse, alustab Eedeni kool uuesti tööd. …

Me kõik oleme õpilased. Inimene sureb ju lõpuks ikkagi rumalana. Aga meie käsutuses on kõige paremad õppematerjalid ja tuntuim õpetaja, kes üldse kunagi maa peal on elanud. Matteuse 11:29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele.

Kallid kooliminejad: otsige esiti Jumalariiki ja Tema õigust, siis on kasu ka sellest, kui teile häid hindeid antakse!

Põltsamaa kogudusest alustas kooliteed 12 last. Lisaks õpetab Hele huviringina lastele inglise keelt, Maarika on  Ametikoolis kehalise kasvatuse õpetaja ja Helena Ühisgümnaasiumis huvijuht. Jõudu ja õnnistusi teile kõigile!

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee