Monthly Archives: august 2014

Tarkuse allikas

1.september on teadmistepäev. Algab uus kooliaasta. 30. augustil paluti õnnistust meie koguduse lastele ja õpetajatele. Neile lastele, kes kohal olid ja muidugi kõigile kuulajatele, rääkis Älis tarkusest. Ja loomulikult tegi ta seda kuningas Saalomoni näite põhjal, kes oli üks targemaid inimesi, kes kunagi maa peal on elanud.
Saalomon oli omal ajal niivõrd kuulus oma tarkuse poolest, et teda tuldi vaatama, teda taheti näha lihtsalt sellepärast, et ta oli nii TARK. Sellest võid lugeda Piiblist 1. Kuningate raamatust 10:1-9.
Kust sai Saalomon oma tarkuse? Mis oli Saalomoni tarkuse aluseks?
1.Kun.3:9
Saalomon palus Jumalat: “Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel; sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale?”

Saalomoni tarkusel oli jumalik päritolu.
Me võime Jumala vastuse Saalomonile lugeda salmidest 11-12.

Ja Jumal ütles temale: „Sellepärast et sa palusid seda ega palunud enesele pikka iga, rikkust ja oma vaenlaste hinge, vaid palusid mõistust, et kuulata, mis õige on, siis ma teen, vaata, nagu sa ütled: näe, ma annan sulle targa ja mõistliku südame, nõnda et sinu sarnast ei ole olnud enne sind ega tõuse sinu sarnast ka mitte pärast sind.”

Meid julgustati täna paluma sedasama südame tarkust ehk sõnakuulelikku südant, mida palus Saalomon.

Soovime jumalikku tarkust kõigile õpetajatele ja õpilastele, eriliselt aga neile, kes alles alustavad kooliteed!

55 714x535 Tarkuse allikas

Tule kontserdile!

16.augustil kell 11.00 esineb Põltsamaa Adventkirikus Kreutzwaldi 1

EESTI ADVENTLASTE SÜMFOONIAORKESTER

Oled oodatud!

lasteorkester 714x473 Tule kontserdile!

Kiitke Jehoovat,sest Jehoova on hea;

mängige Tema nimele,sest see on kaunis!

Tänage Jehoovat ,sest Tema on hea,

sest Tema heldus kestab igavesti!

Ristimispäev – tähendusrikas ja meeldejääv päev kogu eluks

DSC 0699 714x477 Ristimispäev   tähendusrikas ja meeldejääv päev kogu eluksSuur paganate apostel Paulus meenutas oma ristimispäeva nii: “Aga keegi Hananias, Seaduse järgi vaga mees, kel oli hea tunnistus kõigi sealsete juutide poolt, tuli minu juurde. Ta seisatas mu kõrval ja ütles: “Vend Saul, näe jälle!” Ja selsamal hetkel ma nägin jälle ja vaatasin talle otsa. Tema aga ütles: “Meie isade Jumal on su määranud tunnetama tema tahtmist ja nägema seda Õiget ning kuulma häält tema suust, sest sina saad tema tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled näinud või kuulnud. Ja mida sa nüüd ootad? Tõuse ja lase ennast ristida ja oma patud ära pesta, appi hüüdes tema nime!” Ap.t.22,12-16.

DSC 0748 714x477 Ristimispäev   tähendusrikas ja meeldejääv päev kogu eluksMöödunud nädala teisipäeval, 5. augustil, oli ristimispäev Sandor-Hannesel. Soovime, et talle oleks see päev ka aastate pärast niisama tähendusrikas ja meenutamist väärt nagu Paulusele tema ristimispäev.

Ristimine on ordineerimine evangeeliumitööle nende vaimuandide kohaselt, mida Püha Vaim kellelegi annab. Sellega seoses on ristimine alati inimese liitmine kogudusega. “Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks” ja “igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks” (1.Kr.12,13.7.) Ristimislepingu tulemusena on ristitul ligipääs jumalikule väele, mitte mingisuguse maagia tõttu, vaid elu kaudu, mis kasvab kokku Kristusega (Rm.6,5.).DSC 07341 714x353 Ristimispäev   tähendusrikas ja meeldejääv päev kogu eluks

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee