Monthly Archives: august 2015

Tarkusepäeva tervitused

IMGP23541 714x453 Tarkusepäeva tervitused

Jumala Sõnas on üks peatükk, 119. psalm, mis on algkeeles tähestiku järjekorras nagu aabits. Esimesed kaheksa salmi algavad heebrea tähestiku esimese tähega, järgmised kaheksa salmi algavad teise tähega ja nõnda edasi, kuni iga tähestiku täht esimesest viimaseni on kaheksa salmi algust kaunistanud.
Kindlasti mõjuvad algriimid kunstiliselt kaunilt, kuid nii on kerge meelde jätta ka teksti sõnumit. See tähtis sõnum, mida 119. psalm esile tõstab, on Jumala Sõna, tema käskude ja korralduste olulisus. Nii, nagu lapsed saavad I klassi minnes aabitsa, et olla võimelised õppima enamat, nii on Piibel elu aabits, mis juhatab tee igaviku võimalusteni lõputute tarkuste omandamiseks. Uue kooliaasta algul soovime edu ja jõudu kõigile koolilastele ja täiskasvanud õppijatele ning kõikidele õpetajatele. Jumala õnnistused saatku kõiki Piibli aabitsatõdede omandajaid!

Olgu siinkohal toodud väike katsetus anda edasi 119. laulu kunstipärast erilisust:

Antud õnne on neile, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi!
Antud õnne on neile, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest,
Ainult käivad tema teedel ega tee ülekohut!
Agaralt oled sa käskinud oma korraldusi pidada.
Ah, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi.
Arvestama ei pea häbiga, kui panen tähele kõiki su käske.
Aina tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi.
Anun, et peaksin su määrusi, ära mind hülga päriselt!

Beebiohtu noor – kuidas ta hoiab oma teeraja selge? Kui ta seda peab sinu sõna järgi.
Biljonikordselt nõuan ma sind, ära saada mind kõrvale oma käskudest!
Blokeerin su sõna oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.
Braavo, ütlen sulle, Issand! Õpeta mulle oma määrusi!
Ballaadiks loen oma huultega kõik sinu suu seadused.
Ballast on kogu rikkus, kui rõõmutsen sinu tunnistuste teedel.
Broneeritud on mu aeg sinu korralduste üle mõlgutamiseks ja sinu teeradade vaatlemiseks.
Boonus on minu meelest Sinu määrused, ma ei unusta sinu sõna.

A, B – hakka pähe!

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee