Monthly Archives: november 2016

Taanieli raamatu õppimine

1. ptk. “Küüditamine”- kõneleb Rein Kalmus.

Sõna “küüditamine” pole eestlase jaoks midagi võõrast. Rohkem kui pool sajandit tagasi puudutas see paljusid eesti peresid, tuues endaga kaasa valu, vaeva ja pisaraid. Taanieli raamatu 1. peatükk jutustab juudi noormeestest, kes samuti sellest katsumusest pidid läbi minema. Kuidas neil õnnestus oma identiteeti säilitada ja eluga edukalt edasi minna, sellest kõneleme laupäeval, 26. novembril kell 11.00 Põltsamaa adventkirikus. 

920730t1h29e1 Taanieli raamatu õppimine

Pallipäev 2016 sügis

pp16 714x420 Pallipäev 2016 sügis

Aeg: 13.11.2016 kell 9:30

Koht: Põltsamaa Spordihallis, Lille 2

Võrkpalli on oodatud mängima kõik adventkoguduse liikmed ja nende sõbrad. Võrkpallivõistkonnas peab olema vähemalt 2 naismängijat (soovitavalt 3).

Pallipäeva eesmärgiks on tunda rõõmu ühisest koosviibimisest ja sportimisest ning kutsuda üksteist üles headele tegudele.

Registreerimine kestab kuni 10. novembrini 2016 aadressil registreeri.advent.ee. Maksimaalne võistkondade arv on 10. Registreerimist vajavad võistkonnad ainult ühe esindaja poolt. Üksikisikud registreerimist ei vaja.

Osavõtumaks võistkonna pealt on 30 eurot. Osavõtumaksust laekuvad summad lähevad heategevuseks kohalike perede toetuseks.

Kohtumiseni palliplatsil!

Palvenädal 2016

palvenädal 714x444 Palvenädal 2016

5.-12. novembrini toimub ülemaailmne palvenädal. Seekordseks teemaks on “Igaüks on misjonär.”

„Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.““

Matteuse 28:18–20

Selle käsuga innustab Kristus oma jüngreid olema misjonärid ja minema Tema nimel kogu maailma. Aga see käsk anti 2000 aastat tagasi – on see oluline ka meile, ka täna? Mis on meie ülesanne ja kas see tähendab, et me peame olema misjonärid tänases kultuuriruumis?

Kutsun sind endaga kaasa palvemeelselt neid olulisi teemasid uurima ja pole oluline–kes sa oled, kus elad või mida teed – pühenduma tööle Tema misjonärina. Õnnistagu Issand meid, kui tuleme üleilmse koguduseperena sel erilisel palvenädalal kokku uurima ja palvetama.

Ted N. C. Wilson
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Peakonverentsi president

 

Täiskasvanute ja laste palvenädala loengud saab alla laadida materjalide alt siit. Palvenädala loengud ilmuvad ka novembrikuu Meie Ajas.

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee