Monthly Archives: märts 2018

Olete oodatud teeõhtule piibliringis 9. märtsil 18.00

Lapsed  Olete oodatud teeõhtule piibliringis 9. märtsil 18.00

Jutluste seeria kolmeinglikuulutusest

Hingamispäeval, 10. märtsil kell 11.00 jumalateenistusel algab kolmeinglikuulutuse seeria.
Ilmutuse 14.ptk – sissejuhatus.
3inglit Jutluste seeria kolmeinglikuulutusest
Miks näib Piibel sageli raskesti mõistetav olevat? Üheks põhjuseks on kahtlemata tõdemus, et see raamat on kirja pandud mitu tuhat aastat tagasi ning selle mõistmiseks on vajalik teada ajalist ja kultuurilist tausta. Samuti tuleb arvestada mingi salmi või peatüki kontekstiga, milles see esineb. Õppides Ilmutusraamatu 14.-t peatükki, tuleb meil näha seoseid eelnevate ja järgnevate peatükkidega. See on töö, mida tuleb teha enne, kui me süveneme adventkiriku lemmikõpetusse, mida me nimetame “kolmeinglikuulutuseks”.
Järgnev lühiseeria olekski pühendatud Ilm. 14.-le peatükile ja sellele sõnumile, mida kolm inglit kesktaeva taustal kuulutavad. Andku Jumal meile tarkust ja püsivust selle teemaderingi käsitlemisel!

Piiblisalm

rahusalm Piiblisalm

Lehekülg 2 - 212

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee