Monthly Archives: november 2018

Head mõtted

hommik    Head mõtted

Head mõtted

palved 714x465 Head mõtted

Kristuse mäejutlus – õndsad on halastajad

Mäletan heatahtlikku tögamist, mille osaliseks sai pastor, sest ta oli liiga sageli kasutanud väljendit “Me kõik oleme ainult inimesed…”.
Paraku oleme me tõesti ainult inimesed, mis tähendab seda, et vahel me komistame, vahel me eksime. Meile peaks olema tuttav tunne, kui me ootame noomimist või peapesu või mõnikord isegi midagi veel karmimat. Oo kuidas tahaks sellest sisetundest vabaneda, oo kuidas tahaks selle koorma oma õlgadelt lükata. Oo kuidas tahaksime, et meie peale halastataks ja saaksime andestuse osaliseks.
Jeesus on seda teemat pidanud nii oluliseks, et Ta on selle asetanud Mäejutluse õndsakskiitmiste hulka. Mida tähendab saada halastuse osaliseks ja ka ise eksinule halastada, sellest mõtiskleme hingamispäeval, 24. novembril kell 11:00 meie koguduse hommikusel jumalateenistusel. Kõik on oodatud!
,

vennalikud  714x470 Kristuse mäejutlus   õndsad on halastajad

Lunastustöö – kas meil on lootust?

Inimmeel ei suuda haarata lunastustööd. Selle saladus ületab arusaamisvõime, ometi mõistab see, kes siirdub vaimulikust surmast ellu, et tegemist on jumaliku tegelikkusega. Lunastuse algust võime tunda isikliku kogemuse kaudu. Selle tagajärjed ulatuvad igavikku.

Taavet oli palunud: «Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel Vaim!» (Ps.51,12). Hesekieli kaudu oli antud tõotus: «Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue Vaimu! Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame! Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu seaduste järele ja peate mu kohtuseadusi ning täidate neid!» (Hes.36,26.27)

Usu kaudu võtame vastu Jumala armu, kuid usk ise ei päästa. Usk ei ole vahend, millega midagi ära teenida. Usk on käsi, millega haarame kinni Kristusest ja võtame vastu Tema teened. Me ei suuda isegi meelt parandada ilma Jumala Vaimu abita. Piibel ütleb Kristuse kohta: «Tema on Jumal oma parema käega tõstnud juhiks ja Õnnistegijaks, andma Iisraelile meeleparandust ja pattude andeksandmist?» (Apt.5,31). Meeleparandus tuleb Kristuselt just nii nagu pattude andestuski.

Kuidas me siis pääseme? «Nõnda nagu Mooses kõrbes mao ülendas,» nii on ülendatud Inimese Poeg ning igaüks, keda madu on salvanud, võib vaadata ja elada. «Vaata, see on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu!» (Joh.1,29). Ristilt paistvas valguses näeme Jumala armastust. Tema armastus tõmbab meid enda poole. Kui me ei osuta vastupanu, juhitakse meid risti jalamile, et me võiksime kahetseda patte, mille pärast Õnnistegija risti löödi. Siis loob Jumala Vaim inimhinges usu kaudu uue elu. Mõtted ja tahe alistuvad Kristusele. Süda ja mõistus uuendatakse Tema sarnaseks, kes tegutseb Püha Vaimu kaudu meis. Me usaldame kõik Temale. Siis kirjutatakse Jumala käsk meie mõistusesse ja südamesse ning me ütleme koos Kristusega: «Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega» (Ps.40,9).

E.G.White’i raamatust “Ajastute igatsus”.

Olete oodatud teeõhtule piibliringis 9. novembril 18.00

teeõhtu loodus 714x428 Olete oodatud teeõhtule piibliringis 9. novembril 18.00

Lehekülg 1 - 212

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee