Monthly Archives: juuni 2019

Südamest lähtuvad teod

lihtne lill 714x474 Südamest lähtuvad teod

Jeesuse eeskuju

 

pikameelne 714x636 Jeesuse eeskuju

Kui jüngrid astusid ülemisse tuppa, oli nende südames kibedus. Juudas pressis end Kristuse kõrvale vasakule poole, Johannes oli paremal pool. Kui üldse oli mingi kõrgem koht, siis oli Juudas otsustanud selle endale saada. Seepärast pidas ta auväärseks istuda Kristuse kõrval.

Oli ilmnenud veel üks tülipõhjus. Pühade puhul oli tavaks, et üks sulane pesi külaliste jalad, ja selgi korral olid vajalikud ettevalmistused selleks tehtud. Jalgade pesemise jaoks oli valmis kann, vaagen ja rätik, kuid kohal polnud ühtegi sulast. Keegi jüngritest pidi seda nüüd tegema, kuid haavunud meestest polnud keegi tahtlik sulase osa täitma. Külmaverelise ükskõiksusega istusid kõik paigal. Vaikimine kõneles tahtmatusest alanduda.

Kuidas võis Kristus neid aidata, et Saatan nende üle otsustavat võitu ei saaks? Kuidas võis Ta neile mõista anda, et jüngri nime kandmine ei tee neid veel jüngriteks ega kindlusta neile kohta Tema riigis? Kuidas võis Ta näidata, et armastav teenimine ja tõeline alandus on tegelik suurus? Kuidas võis Ta süüdata nende südames armastuse ja avada neid mõistma seda, mida Ta igatses neile rääkida?

Jeesus ootas natuke, et näha, mida jüngrid ette võtavad. Siis tõusis Ta lauast. Võtnud ült kuue, et see ei takistaks Tal tegutseda, võttis Ta rätiku ja sidus selle endale vööle. Hämmastunult jälgisid jüngrid Tema tegevust. «Pärast seda valab Ta vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ning kuivatama rätikuga, millega Ta oli vöötatud.» See tegu avas jüngrite silmad. Kibe häbi ja alandatus täitis nende südant. Nad mõistsid sõnatut etteheidet, ja nägid end hoopis uues valguses.

Nii väljendas Kristus oma jüngritele armastust. Nende isekus tegi Talle haiget, kuid Ta ei hakanud probleemi üle polemiseerima. Selle asemel andis Ta neile eeskuju, mis jäi neile alatiseks meelde. Tema armastust nende vastu polnud võimalik häirida ega kustutada. Ta teadis, et Isa oli andnud kõik Tema kätte nii siis, kui Ta tuli Jumala juurest, kui ka siis, mil Ta läheb sinna tagasi. Ta oli täielikult teadlik oma jumalikkusest; kuid Ta oli võtnud ült kuningliku rüü ja peast krooni ning hakanud sulaseks. Nüüd, oma maise elu lõpul, vöötas Ta ennast kui sulane ja täitis sulase ülesandeid.

E.G.White’i raamatust “Ajastute igatsus”.

Head mõtted

kannatustes 714x561 Head mõtted

Silm silma ja hammas hamba vastu

Me kõik teame või vähemalt arvame teadvat, mida tähendab olla õiglane. Kui meie õiglustunnet on mingi asi puudutanud, siis püüame astuda samme, et õiglus võiks lõpuks ikkagi võidule pääseda. Enamasti kasutame selleks verbaalseid vahendeid, kuid on inimesi, kes on valmis isegi füüsilist jõudu rakendama, et õiglus võidutseks. Sama sisu näib kandvat iidne põhimõte – “Silm silma ja hammas hamba vastu”.
 Jeesus Kristus ei väida Mäejutluses, et see põhimõte oleks iseenesest väär. Teatud kontekstis on see õigluse püsimiseks päris asjalik vahend. Kuid nagu ikka, läheb Jeesus oma jutluses asja pealispinnast sügavamale. Siingi kehtib Jeesuse reegel: te olete kuulnud öeldavat, kuid Mina ütlen teile…  Jeesus soovib, et Tema järelkäijad kaevaksid sügavamalt ja leiaksid lõpuks Jumala ideaali. Milline on see ideaal põhimõtte “silma silma vastu” puhul, sellest õpime koos hingamispäeval 29. juunil kell 11.00 Põltsamaa adventkoguduse jumalateenistusel. Kõik on teretulnud kuulama!
 Järgneb püha õhtusöömaaja teenistus.
hea ike 714x536 Silm silma ja hammas hamba vastu

Armu teile ja rahu Jumalalt

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda, kellele olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen. (Gal.1,3-5)

suve algus 714x607 Armu teile ja rahu Jumalalt

Lehekülg 1 - 3123

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee