Aastalõpu koosviibimine

Aastal: 2011
SAM 1417 Aastalõpu koosviibimine

Galeriisse

25. detsembri pärastlõunal sai Põltsamaa kogudus kokku, et teha kokkuvõtteid möödunud aastast. Oli sõnavõtte, laule ja pilte, mis meenutasid möödunud aastat. Käisime piltide kaasabil reisimas nii Filipiinidel kui Iisraelis. Lapsed lugesid ja laulsid paki saamiseks.

Mitmeid kordi tõusime üles palveks, sest südamed olid täidetud tänuga kõige eest, mida Jumal meie heaks on teinud.

Siis ta ütles:SAM 1439 225x300 Aastalõpu koosviibimine

“Sind ma armastan südamest,
Issand, mu vägi!
Issand on mu kalju,
mu mäelinnus ja mu päästja;
mu Jumal on mu kalju,
kus ma pelgupaika otsin,
mu kilp ja abisarv,
mu kõrge varjupaik!
“Kiidetud olgu Issand!”

Laulud 18,2-4

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee