skip to Main Content

“Kogu maailm on täis Issanda auhiilgust.” (4Ms 14:21b)

Back To Top