Mäejutlus: õige paastumine. Tõeline varandus.

Aastal: 2019
Jeesuse eesmärk pole kunagi olnud tekitada inimeses üksnes häid tundeid ja rõõmsat-rahulikku meeleolu. Käsitledes inimese igapäevast elu ja sidudes seda sügava vaimulikkusega, on Jeesuse lähenemine alati väga praktiline. Jeesus õpetab tegema õigeid asju õigel ajal, õiges kohas ja õigesti. Olgu siis tegu annetamise, palvetamise või paastumisega, annab Jeesus olulisi suuniseid, mida peaks nende tegevuste juures vältima ja kuidas neid teha nii, et need oleksid Jumalale meelepärased. Jeesus peab alati silmas mitte niivõrd teoloogiat-filosoofiat, vaid elu, mis peegeldab Jumala tahte täitmist.
Elu rikkus ja elurikkus ei seisne asjades, mis meil on ja mida me võime endale omandada, vaid “varanduses”, mida me Issanda sõnul soetame taevasse – sügavad vaimsed ja vaimulikud väärtused, mis kujundavad meie elu. Nende väärtuste otsimine toob meie ellu “valguse”, mis valgustab meie elurännakut juba praegu ning aitab meil kord jõuda “Jumala igavestele aasadele”.

Kohtume taas hingamispäeval, 26. oktoobril kell 11.00 Põltsamaa adventkoguduse palvelas. Kõik on oodatud!

varandus    714x550 Mäejutlus: õige paastumine. Tõeline varandus.

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee