Operatsioon ÜLEMAAILMNE VIHM – 04.01-14.01.2012

Aastal: 2012

Tänasega saab alguse adventkiriku ülemaailmne 04.01-14.01. toimuv palveaeg.

Palveteemad päevade lõikes on järgmised:

04.01 (K) – Palu, et Püha Vaim võiks saada välja valatud koguduse juhtide, pastorite, misjonäride, lapsevanemate, laste ja noorte ning õpetajate peale

05.01 (N) – Palu, et kõik Jumala lapsed õpiksid elama Kristuses läbi pideva suhtluse Jumalaga; valmiduse võtta vastu Püha Vaimu; täielikult alistudes Jumala armastusele; püsides Jeesuses; võttes vastu Tema väe ja elu; võttes vastu Tema kõikvõimsa õiguse; kandes Jumala auks palju vilja; kõndides püsivalt kuulekuses

06.01 (R) – Palu, et Jumal näitaks, kas pead paluma andestust nende pattude pärast: väärad prioriteedid; uhkus ja isekus; meediatarbimine; armastuse puudus; liiga vähene palve ja Piibliuurimine; aja ja vahendite kasutamine; suhted teistega; virisemina ja Püha Vaimu mittekuulamine; andestamatus; kadedus ja saamahimu; himude rahuldamine

07.01 (H) – Palu, et Jumal parandaks kõik meie purunenud suhted, sealhulgas: laste ja vanemate ning perekonnaliikmete vahel; sõprade vahel koguduses ja väljaspool; koguduse juhtide ja liikmete vahel.

08.01 (P) – Palu, et Jumala rahvas kogeks uuenenud armastust Jumala ja Tema Sõna vastu; kaaskristlaste, õdede ja vendade vastu Kristuses; pereliikmete vastu; kadunute vastu, kes ei ole kunagi Jeesusest midagi kuulnud; kes on Temast küll kuulnud, kuid ei ole Teda isiklikult kohanud; kes on Teda küll kunagi armastanud, kuid on nüüdseks langenud; perekonnaliikmete ja lähedaste sõprade vastu kes on eemale jäänud.

09.01 (E) – Palu, et Jumal näitaks sulle, mis takistab sinu sõpru ja lähedasi saamast päästetud ja et Ta näitaks sulle, kuidas saad sina kaasa aidata nende pääsemisele. Palu, et sinu perekond ja kogudus oleks usust äralangenute jaoks turvaline koht Jeesuse taasleidmiseks. Nõua usus Jesaja 49:25; Jesaja 55:13; Hesekieli 11:19-20; Joeli 2:28-29; Jeremija 24:7; Markuse 10:27, Efesose 3:14-21 jt tõotusi kadunud pereliikmete ja sõprade jaoks. Kiida Jumalat selle eest, mida Tema nende eludes teeb ja et Ta neid päästab.

10.01 (T) – Palu, et Jumala töö võiks kõikjal maailmas saada finantsiliselt toetatud. Eriliselt palu, et koguduseliikmed annaksid Jumala kontrolli alla oma raha ja varanduse ning et rahahimul ei oleks nende elus kohta; et Jumal õnnistaks koguduseliikmeid rahaliselt, et neil oleks võimalik rikkalikult toetada misjonitööd; et koguduseliikmed oleksid ustavad kümnises ja annetustes; et koguduse juhid oleksid head majapidajad nende vahenditega, mis neile on usaldatud; et Jumal tooks õelate rikkuse Oma Varaaita.

11.01 (K) – Palu, et Jumal aitaks meil saada “täiskasvanuks” Kristuses igas meie elu osas, et me võiksime tingimusteta armastada üksteist ja kadunuid; omada tugevat ja kõikumatut usku Jumalasse ja Tema tõotustesse; selgelt aru saada Jumala Sõnast; alistuda Talle täiesti ning kuuletuda Talle kõiges; olla valmis hiliseks vihmaks ja lõpuajaks; omada isiklikku suhet Jeesusega ja kirglikku palveelu.

12.01 (N) – Palu, et Jumal võiks saada ülistatud läbi füüsiliselt haigete; emotsionaalselt haavatute; vaimulikult puudulike ja vaimuhaigete tervendamise.

13.01 (R) – Palveta kõigi misjonäride, piiblitööliste, pastorite ja koguduse liikmete pärast, kes jagavad kolme ingli sõnumit kõikjal maailmas. Palu, et evangeelium leviks kiiresti 10/40 aknas ning nendes inimgruppides, kus seda veel kuuldud ei ole. Palu, et kaoksid tõkked ning evangeeliumi võiks jutlustada täna suletud riikides. Palu, et kõik koguduseliikmed võiksid igal päeval aktiivselt tunnistada oma usust. Palu, et Jumal näitaks sulle, kelleni sa võiksid sel aastal jõuda, et neid Tema juurde juhtida. Palu, et sinu koguduse misjonitöö oleks viljakas.

14.01 (L) – kiitke ja tänage Jumalat selle eest, mida Ta on teinud ja mida Ta teeb. Tunnistage kuidas on viimased kümme päeva teid muutnud. Rõõmustage selle üle, et Tema on hea.

Täiendavad materjalid (inglise keeles) on saadaval Operation Global Rain veebilehel

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee