skip to Main Content

Võimas inimeste ja loomade eest hoolitseja avab oma käe ja varustab kõiki looduid. Linnud õhus pole väljaspool tema hoolitsust. Ta ei poeta küll toitu nende noka vahele, kuid loob tingimused nende vajaduste täitmiseks. Nad peavad korjama teri, mida ta nende jaoks on laiali puistanud. Nad peavad oma väikeste pesade jaoks materjali ette valmistama. Nad peavad oma poegi toitma. Nad lähevad lauldes tööle, sest “teie taevane Isa toidab neid”. Ja “eks teie ole palju enam väärt kui nemad?” Kas mitte teie, arukad, vaimulikud jumalakummardajad, pole rohkem väärt kui linnud teie pea kohal? Kas meie Looja, meie elu ülevalpidaja, tema, kes vormis meid oma jumaliku kuju ja näo järgi, ei hoolitse meie vajaduste eest, kui me vaid usaldame teda? EGW “Tee Kristuse juurde”

annad kõigile.

Back To Top