Taanieli raamatu õppimine

Laupäeval, 22. aprillil kell 11.00

Taanieli raamatu 6. ptk. “Silmast silma lõvidega” – kõneleb Rein Kalmus.

Inimese elus juhtub ekstreemseid olukordi üsna harva ja seda enamasti nooremas põlves. Vanas eas on üks suur rahunemine ja sooja toa nautimine. Taanieli jaoks jätkus aga erilisi olukordi lausa eluõhtuni.
Riigipööre tõi kaasa Taanieli jaoks üllatavaid arenguid, mis panid proovile tema julguse ja usu Jumalasse. Intriigid viisid tema elu suurde ohtu. Kuidas suutis eakas prohvet neile katsumustele vastu astuda, sellest kõneleme meie järgmises osas Taanieli raamatust – 6. peatükis.
Külalised Tallinnast, viiulit mängib Raeli Florea.
lions1 Taanieli raamatu õppimine

4. Teeõhtu Piibliringis “Miks Jeesus suri?” 7.04 kell 19.00

easter cross hd wallpaper 3259 4. Teeõhtu Piibliringis Miks Jeesus suri? 7.04 kell 19.00Ülestõusmispühad on uksele koputamas ja sellega seoses räägitakse tavapärasest rohkem Naatsareti puusepa pojast Jeesus Kristusest. Kui ta oleks olnud ainult inimene, siis oleks ta ilmselt maailma kõige kuulsam puusepa poeg, kes kunagi on elanud. Imepärane on aga see, et see näiliselt lihtsa päritoluga mees on suutnud kogu maailma kõige erilisemal moel mõjutada. Rohkem kui keegi enne ja pärast teda. Pean silmas siin kahte suurt asja, mis on seotud meie ajaarvestusega.

Jeesus Kristuse sünd ligikaudu 2000 aastat tagasi jagab meie maailma aja kaheks pooleks: kõike enne seda toimunut määratleme me ajaga „enne Kristust“ või „enne meie ajaarvamist“ning kõike pärast seda toimunut „peale Kristust“ või „meie ajaarvamise järele“. Selle puusepa poja sünd on sellise aja määratluse piltlikult „kivisse raiunud“ ja mitte keegi ei tõstata küsimust mingi teistsuguse süsteemi kasutusele võtmisest. See oli nii, on nii ja jääb nii.

Teise ajaga seotud nähtuse mõistmiseks peame pisut kasutama Piibli abi. Piibel kinnitab meile, et Jeesus Kristus polnud pelgalt lihtsa päritoluga suur inimene, vaid ta oli tegelikult inimeseks saanud Jumala Poeg. Apostel Johannes ütleb tema sünni kohta oma evangeeliumi sissejuhatuses: “ Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.“ Jh 1:14 Väljendit „Sõna“ (kreeka k. Logos) kasutab Johannes Jumala Poja sünonüümina. Samas sissejuhatavas lõigus ütleb apostel Jeesuse kohta: „Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi.“ Jh 1:3 See on tõdemus, et Jeesus Kristus on Looja Jumal, kellega me Piiblis kohtume juba esimesel leheküljel.

Jeesus Kristuse kui Looja kätest on alguse saanud meie materiaalne maailm. Kuid temagi oli see, kes kogu meie planeedi Maa elu asetas kindlatesse ajalistesse raamidesse. 7-päevane nädalatsükkel on tema poolt käivitatud. Ja huvitav tõsiasi on see, et mitte keegi selle päikese all pole andnud meie nädalatsükli tekkimisele mingit muud tõsiseltvõetavat põhjendust. Selleks on jätkuvalt Piibli lugu maailma loomisest.

Nii et aeg ja ajaarvestus siin maailmas tõstab Jeesus Kristuse märkimisväärsele kohale meie elus. Ülestõusmispühad lisavad aga veel midagi väga olulist, miks on Jeesus meie jaoks isiklikult nii tähtis. Sellest aga kõneleme meie järjekordsel kohtumisel „Teeõhtud piibliringis“ 07. aprillil kell 19.00

Noorte palvenädal 2017

pn17 Noorte palvenädal 2017

18.-25. märtsil on ülemaailmne noorte palvenädal. Seekordne pealkiri “Revolutsioon: reformatsioon, mis muutis maailma” aitab teadvustada 500 aasta möödumist protestantlikust reformatsioonist, mis toimus Saksamaal, Euroopas ja mujal.

Keskendudes teemadele, mis olid reformatsioonis kesksel kohal, näiteks “ainult armust”, “Kristus kui keskpunkt meie elus”, “armulaud”, “usutunnistus” ja “ristimine”, saame võimaluse tuletada meelde, mida suured reformaatorid olid avastanud ja püüdsid kaasinimestega jagada.

Lae loengud alla siit.

pn17 Noorte palvenädal 2017

Piiblikool 18.-19.03 Tartus

piiblikool banner veebi 01 Piiblikool 18. 19.03 Tartus

Möödunud aastal toimus Eesti liidus 8-osaline seminaride sari nimega Piiblikool. Kuigi Piiblikool sellisel pideval kujul praegu ei jätku, tahaksime endiselt kasutada võimalust kutsuda vahel külaliskõnelejaid ja pakkuda koguduseliikmetele enesetäiendamise võimalusi.

Esimene selline võimalus avaneb juba tuleval nädalavahetusel, 18.–19. märtsil. Eestit külastab Newboldi kolledži süstemaatilise teoloogia vanemõppejõud dr Gunnar Pedersen, kes on praeguseks juba küll emerituuris, kuid kes on endiselt aktiivne ja nõutud loengupidaja. Ta tuleb siia liidu haridusosakonna kutsel, et lugeda loengukursus adventkoguduse põhiõpetustest meie liidu tudengitele ja pastoritele, aga ta on olnud lahkelt nõus jääma ka nädalavahetuseks, et sama ainet lühendatud kujul huvitatud koguduseliikmetele esitada. Nii on kõik 18. ja 19. märtsil oodatud Tartu adventkirikusse, et üheskoos mõelda meie piibellikele põhiõpetustele, mida teised kogudused ei mõista ega õpeta. „Mäletan adventteoloogia juhtmotiivide loengukursust Newboldis selgelt. See oli aine, kus kõik meie eritõed väga selgelt ja samas sügavalt vaimulikult ühtseks tervikuks seoti,” ütleb liidu isikliku teenistuse juht Mervi Kalmus. „Tean, et meie Piiblikooli maht on väga piiratud, aga loodan südamest, et isegi nende tundide jooksul joonistab dr Pedersen meie silme ette adventteoloogia kogu selle ilus ja sügavuses. Nii on Tartusse oodatud nii pikaaegsed koguduseliikmed, kes soovivad teoloogilist süvitsiminekut, kui ka need, kes soovivad kogudusega liituda või adventkoguduse teoloogiaga tutvust teha.”

Piiblikooli loeng algab tavapäraselt kell 14 pärast hommikust jumalateenistust ja lõunasööki. Laupäeval kestab loeng 18.30-ni ning algab jälle pühapäeva hommikul kell 9.00. Orienteeruvalt lõpeb seminar pühapäeval kell 12. Registreerimine advent.ee lehel on avatud ja lõpeb 13. märtsil.

3. Teeõhtu Piibliringis ja Taanieli raamatu õppimine

Reedel, 10. märtsil kell 18.00 Teeõhtu piibliringis: “Kes on Jeesus?”
Laupäeval, 11. märtsil kell 11.00 Taanieli raamat, 5. ptk. “Maailmariigi viimane päev.”- kõneleb Rein Kalmus.
Siin päikese all saab lõpuks iga asi otsa. Nii jõudis kätte ka antiikmaailma ühe uhkema suurriigi, Babüloonia, viimane päev. Miks kõik nii läks? Kas oleks olnud võimalik seda lõppu edasi lükata? Kui palju sõltub asjade käik ja saatus üldse ühest inimesest? Need on küsimused, mis kerkivad üles Babüloni linna langemise loole mõeldes. Prohvet Taaniel on sellest kirjutanud tõeliselt dramaatilise ja värvika jutustuse. Süüvime sellesse loosse järgmisel laupäeva hommikul kell 11.00.
mene mene tekel upharsin 1 3. Teeõhtu Piibliringis ja Taanieli raamatu õppimine
Lehekülg 20 - 99« Esimene...10...1819202122...304050...Viimane »

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee