Vaimu and

Kui Kristus oma jüngritele Vaimu tõotuse andis, lähenes Tema maine teenistusaeg lõpule. Ta seisis juba risti varjus, tajudes täielikult kogu selle süükoorma suurust, mis pidi pandama Temale kui pattude kandjale. Enne enda ohverdamist aga andis Ta oma jüngritele juhtnööre selle kõige olulisema ja täielikuma anni suhtes, mida Ta oma järelkäijatele kavatses anda — anni suhtes, mis pidi andma nende käsutusse Tema armu mõõtmatud rikkused. Ta ütles: “Ja mina palun Isa, ja Tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta Teda ei näe ega tunne; aga teie tunnete Teda, sest Tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees” (Joh.14,16.17). Õnnistegija osutas tulevikule — ajale, mil tuleb Püha Vaim, et teha Tema esindajana võimsat tööd. Kurjusele, mis oli sajandite kestel pidevalt kasvanud, võis seista vastu ainult Püha Vaimu jumaliku väe läbi.

Püha Vaimu tõotus ei piirdu aga ainult mingi ajastu või mingi rahvusega. Kristus väitis, et Tema Vaimu jumalik mõju pidi jääma Tema järelkäijatega kuni aegade lõpuni. Alates Nelipühapäevast kuni käesoleva ajani on saadetud Trööstija kõigi juurde, kes on pühendunud täielikult Issandale ja Tema teenistusele. Kõigile, kes on Kristuse oma isikliku Õnnistegijana vastu võtnud, on tulnud Püha Vaim nõuandjana, pühitsejana, juhtijana, tunnistajana.

Vaim annab jõudu, mis kinnitab võitlevaid hingi kõigis ettenägematutes olukordades, keset maailma vihkamist, hoolimata oma puuduste ja vigade tunnetamisest. Kurbuses ja viletsuses, kui tulevik näib tume ja murerikas, kui tunneme end abitute ja üksikutena — just siis toob Püha Vaim vastusena usupalvele troosti meie südamele.

Vaim antakse uuesti-sünnitava väena, et viia inimese juures täielikult täide Lunastaja surma kaudu saavutatud päästmine. Vaim püüab pidevalt tõmmata inimeste tähelepanu sellele suurele ohvrile, mis toodi Kolgata ristil, et ilmutada maailmale Jumala armastust ning avada patutunnetuse omandanud hingele Pühakirja kalleid tõdesid.

Toonud inimese patutunnetusele ning esitanud talle õigluse nõudeid, võtab Püha Vaim talt ära kiindumuse selle maailma asjade vastu ning täidab hinge igatsusega pühaduse järele. “Ta juhatab teid kõigesse tõtte” (Joh.16,13), ütles Päästja. Kui inimesed on tahtlikud laskma end ümber kujundada, siis leiab aset kogu inimese pühitsemine. Vaim võtab Jumala asjad ning asetab need inimhinge, otsekui pitseerib inimese nendega. Vaimu läbi tehakse elutee niivõrd selgeks, et keegi ei tarvitse eksida.

On tõsi, et lõpuajal, kui Jumala töö maa peal lõpule jõuab, käivad pühendunud usklike poolt Vaimu juhtimisel tehtud tõsiste jõupingutustega kaasas jumaliku heakskiidu erilised tundemärgid. Sümbolite kaudu varasest ja hilisest vihmast, mis hommikumaadel langeb külvi- ja lõikuseajal, kuulutasid heebrea prohvetid ette vaimuliku anni osakssaamist Jumala kogudusele ebaharilikul määral. Püha Vaimu väljavalamine apostlite päevil oli varase vihma algus ning selle tulemus oli auline. Tõelise kogudusega jääb Vaimu ligiolek kuni aegade lõpuni.

E.G.White’i raamatust “Apostlite teod”.

lootust küllaga 714x574 Vaimu and

 

Piiblisalm

õiguse Jumal  714x492 Piiblisalm

Teated

teated.1 714x424 Teated

Head mõtted

kastan 714x537 Head mõtted

Kristuse mäejutlus – ära riku abielu!

On pisut kummaline rääkida abielust ja selle rikkumisest ühiskonnas, kus lahutuste protsent on jätkuvalt üle 50 ning üha rohkem räägitakse kooselu erinevatest vormidest. Statistika ütleb, et 2017. aastal sündis 52% lastest vabas kooselus vanematele. Abielu näib olevat muutunud vanamoodsaks. Lihtsam on ju lihtsalt kokku kolida ja kui teed kisuvad lahku, siis jälle välja kolida.
     Piibel kinnitab meile, et Jumal ajas ei muutu. Tema seisukohad ja väärtushinnangud on läbi aegade alati samad. See tähendab, et Jumala jaoks on inimeste abielu jätkuvalt au sees. Kristlik eetika, kui see lähtub Jumalast ja Tema Sõnast – Piiblist, peaks olema samuti muutumatu standard. Sellest eeldusest lähtudes võime lugeda Kristuse Mäejutlust kui jumalikku normi pereelu kohta. Ikka endiselt: “Mida Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!”
     Traditsiooniliselt läheb Jeesus ka selle Kümnest käsust pärit seaduse – “Ära riku abielu” – lahkamisel süvitsi ja jõuab välja inimese mõttemaailma. See maailm tuleks puhas hoida, vaatamata kõlblusstandardite drastilisele allakäigule meie ümber. Alternatiivi sellele pole olemas. Kuidas Jeesus abielu teemat lahkab, sellest õpime koos 25. mail kell 11.00 Põltsamaa adventpalvelas. Olete oodatud!
Hoia oma südant 714x459 Kristuse mäejutlus   ära riku abielu!
Lehekülg 50 - 156« Esimene...102030...4849505152...607080...Viimane »

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee