Südamealandlikkus on jõud

Aastal: 2019

alandlik  714x527 Südamealandlikkus on jõud

«Sest Jehoova on kõrge ja näeb madalat» (Ps.138,6). Kristuse pilk jälgib õrnalt neid, kelles ilmneb Tema tasane ja alandlik meelsus. Maailm võib neid pilgata, kuid Jumala silmis on sellised inimesed väärtuslikud. Mitte ainult targad, suurtsugused või heategijad saavad passi taevastele õuedele; sinna saab mitte ainult usin tööline, kes on täis indu ja väsimatut aktiivsust. Ei; rohket sissepääsu kogevad vaimust vaesed, kes igatsevad Kristuse alalist lähedust; südamest alandlikud, kelle suurimaks sooviks on täita Jumala tahet. Sellised inimesed on oma rüüd pesnud ja teinud valgeks Talle veres. «Sellepärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad Teda ööd ja päevad Tema templis. Ja see, kes aujärjel istub, laotab oma telgi nende üle» (Ilm.7,15). EGW “Ajastute igatsus”

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee