skip to Main Content

Kui Kristuse järelkäijad otsiksid tõsiselt tarkust, juhitaks nad tõe rikkalike varakambrite juurde, mis neile seni täiesti tundmatud on. Seda, kes pühendub täielikult Jumalale, juhib jumalik käsi. Ta võib olla lihtne inimene ja näiliselt andetu; ometi, kui ta armastava, usaldava südamega kuuletub kõigile Jumala tahte avaldustele, siis tema võimed puhastatakse, õilistatakse, muudetakse tugevamaks ning antakse uusi võimeid juurde. Kui ta peab kalliks jumaliku tarkuse õppetunde, antakse talle püha ülesanne: austada oma eluga Jumalat ning tuua õnnistusi maailmale.  EGW “Apostlite teod”

Back To Top