skip to Main Content

Inimene saab võimed ja tarmukuse siis, kui ta asub teostama Jumalast antud ülesannet ning püüab kogu südamest teha seda õigesti. Iga inimene, kes püüab Jumala jõule toetudes teha oma tööd ustavalt, saab tõeliselt suureks ka siis, kui tema töö on silmatorkamatu ja võimed piiratud. Kui Mooses oleks oma jõule ja tarkusele toetudes selle suure ülesande mõtlematult vastu võtnud, oleks ta peagi osutunud selliseks tööks kõlbmatuks. Tõsiasi, et inimene tunnetab oma nõrkust, kõneleb vähemalt teatud määral sellest, et ta mõistab endale määratud töö vastutust ning teeb Jumala oma nõuandjaks ja tugevuseks. EGW “Patriarhid ja prohvetid”

Back To Top