skip to Main Content

Uuri Jumala Sõna palvemeelsuses!  See Sõna avab sulle Jumala käsus ja Kristuse elus avalduvad pühitsuse kõrged ideaalid, ilma milleta “ei saa ükski Jumalat näha”. (Hb 12:14) See äratab patutundmise, see ilmutab selgelt pääsetee. Pane seda tähele kui Jumala häält sinu südamele. EGW “Tee Kristuse juurde”

Back To Top