Viljandi & Põltsamaa Kevadlaager

Aastal: 2010

239 Viljandi & Põltsamaa Kevadlaager

GALERIISSE

Kaunil hingamispäeval 5- juunil kogunesime Olustverre, kus toimus Viljandi ning Põltsamaa koguduste ühislaager. Laulsime ülistuslaule ja kuulasime lastejuttu kannatlikkusest. Kõik võisid esitada oma palve- ja tänusoovid, mis Jumala ette kanti. Põltsamaalaste jaoks algas jumalateenistus tavatult, nimelt jutlusega. Vend Mart Vari kõne algtekstiks oli 1. Timoteuse 2. 9-15 ; 3. 1-7. Kuulasime ka lauluettekandeid Viljandi koguduse naiste ja laste esituses. Õppetükitund oli erinevates gruppides ja teemaks oli väärikus: terviklikkus ning pühadus. Lapsed kuulasid ning mängisid kahes grupis vastavalt vanusele. Lisaks vaimutoidule saime kõhud täis erinevate perenaiste valmistatud maitsvatest roogadest. Piisavalt oli ka aega üksteisega suhtlemiseks.

Jällegi oli aeg telki koguneda. Kuulasime ettekannet teemal “Hingamispäeva pühitsemine erinevates konfessioonides”. Kõigil oli võimalus esitada teemakohaseid küsimusi. Järgnevalt võisime vaadata pilte ja kuulata Juss Maureri reisimuljeid Hiinast.

Pärast ühist lõpupalvet oli vabategevuse aeg. Soovijad said osa peremees Oskari poolt juhitud ja Jumala poolt seatud füüsikalistest seadustest.

Täname Noorkõivude peret lahke vastuvõtu eest! Täname Jumalat ilusa ilma, sõbralike kaaskristlaste ning õnnistuste eest!

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee