skip to Main Content

Edu ükskõik millises tööharus ei ole mitte õnne, juhuse või saatuse tulemus, vaid tuleneb Jumala juhtivusest ning on tasuks usu ja taktitunde, vooruslikkuse ja püsivuse eest. Hinnalisi vaimseid omadusi ja kõlbluse kõrget taset ei saada kogemata. Jumal annab võimalusi ja edu oleneb nende kasutamisest.

Inimlik jõupingutus on kasutu ilma jumaliku väeta, ent ilma inimlike jõupingutusteta läheb jumalik jõupingutus paljude juures raisku. Meil tuleb teha oma osa, et saada osa Jumala armust. Oma Vaimu andmisega toetab Jumal igat õiget jõupingutust ja kinnitab igat õilsat otsust. EGW “Prohvetid ja kuningad”

Back To Top