skip to Main Content

“Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames” – inimsüdames selle vastandlike emotsioonidega: rõõmu ja kurbusega; ekslevas isemeelses südames, mis on eluasemeks nii hulgale rüvedusele ja valelikkusele. (1Sm 16:7) Tema tunneb südame motiive, selle kavatsusi ja eesmärke. Mine oma südamega tema juurde, kui määrdunud see ka oleks! Ava psalmisti kombel selle kambrid kõikenägevale silmale pärani lahti, hüüdes:

EGW “Tee Kristuse juurde

Back To Top