Kõrgem kogemus

Aastal: 2019

Meil on vaja kogu aeg uut Kristuse ilmutust, igapäevast kogemust, mis on kooskõlas Tema õpetustega. Meie käeulatuses on kõrged ja pühad saavutused. Jumala eesmärk meie jaoks on pidev edenemine teadmistes ja vooruses. Tema seadus on Tema hääle kaja, mis kutsub kõiki: “Astu kõrgemale! Ole püha, saa veel pühamaks!” Me võime iga päev jõuda kristliku iseloomu täiustamises edasi.

Need, kes on Meistri töös tegevad, vajavad palju kõrgemat, sügavamat ja laiemat kogemust, kui paljud arvanud on. Paljud, kes on juba Jumala suure perekonna liikmed, ei tea suurt midagi sellest, mida tähendab vaadata Tema au ja muutuda aust ausse. Paljudel on Kristuse suurepärasusest ähmane arusaam ja nende südant haarab rõõm. Nad igatsevad Päästja armastust täielikumalt ja sügavamalt tunnetada. Hinnaku need inimesed hinge iga igatsust Jumala järele. Püha Vaim töötab nendega, kellega saab töötada, vormib neid, keda saab vormida, kujundab neid, keda saab kujundada. Andu vaimulikele mõtetele ja pühale suhtlemisele. Sa oled näinud kõigest Tema au varajase koidu esimesi kiiri. EGW “Tervise teenistuses”

peegeldus  714x536 Kõrgem kogemus

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee