Õiglus ja aujärg

Aastal: 2020

See, kes valitseb taevaid, näeb lõppu juba algusest. Tema jaoks on avalikud nii mineviku kui tuleviku saladused. Üle patust tingitud pimeduse, valu ja hävingu näeb Ta oma armastusrikaste ja õnnistusttoovate eesmärkide täitumist. Ehkki “pilved ja pimedus on Tema ümber, on õigus ja õiglus Tema aujärje alus.” (Ps 97:2) Kord mõistavad seda kõik universumi elanikud – nii ustavad kui ustavusetud. “Tema töö on täiuslik, sest kõik Tema teed on õiged! Jumal on ustav ja Temas pole väärust, Tema on õige ja õiglane!” (5Ms 32:4) EGW “Patriarhid ja prohvetid”

aujärje alus 714x494 Õiglus ja aujärg

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee