skip to Main Content
21okt. 20

Tema heldus kestab igavesti

“Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad.” “Sest temas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale. Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame sind!” (Ps 24:1; 33:21.22)

must luik

Jumal räägib meiega oma ettenägeliku juhtimise ja Vaimu mõjutuse kaudu. Kui meie süda on avatud, võime märgata enda ümber väärtuslikke õppetunde. Jumala ettenägelikku tööd jälgides ütleb psalmist: “Issanda heldus täidab maa.” “Kes on tark, see pidagu seda meeles ja Issanda heldust pandagu tähele!” (Ps 33:5; 107:43) EGW “Tee Kristuse juurde”

18okt. 20

Rohkem kui oodatu

Kristus võttis enesele inimlikkuse ja elas siin maa peal puhast, pühitsetud elu. Sellepärast on ta saanud kohtumõistja ameti. Tema, kes on kohtumõistja positsioonil, on Jumal lihas. Missugune rõõm on tunda Temas ära meie Õpetaja ja Lunastaja, kellel on ikka veel ristilöömisest jäljed, millest säravad auhiilguse kiired annavad lisaväärtuse kroonidele, mille lunastatud Tema käest saavad – neist samadest kätest, mis olid õnnistades välja sirutatud jüngrite kohale, kui Ta taevasse läks. Seesama hääl, mis ütles: “Vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni”, tervitab lunastatuid Tema juurde saabumisel.

Tema, kes andis oma väärtusliku elu nende eest, Tema, kes oma armuga ajendas nende südant kahetsema, kes äratas neid mõistma kahetsuse vajadust, võtab nad nüüd oma rõõmupeole vastu. Oh, kuidas nad Teda armastavad! Nende lootuse täitumine on lõputult aulisem, kui nad oskasid oodata. EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

ole julge

17okt. 20

Igavese päeva valguses

Jumala armu puhastav mõju muudab inimese sünnipärase iseloomu. Lihaliku meelega inimestele ei ole taevas soovimisväärne. Nende sünnipärast, pühitsemata südant ei kütkesta see puhas ja püha paik. Kui neil olekski võimalik sinna saada, ei leiaks nad seal endale midagi meelepärast. Kalduvused, mis lihalikku südant juhivad, tuleb Kristuse armu läbi alla suruda, enne kui langenud inimene on kõlblik astuma taevasse ja tundma rõõmu puhaste, pühade inglite seltskonnast.

saada uueks_

Kui inimene sureb patule ja äratatakse uuele elule Kristuses, täidab jumalik armastus tema südant, tema arusaamisvõime on pühitsetud; ta joob rõõmu ja tunnetuse ammendamatust lättest ning igavese päeva valgus paistab ta jalgteele, kuna temaga on pidevalt elu Valgus. EGW “Apostlite teod”

Perekond

Jumal pühitses esimese abielu. Nii on see korraldus antud universumi Looja poolt. “Kõikide juures olgu abielu au sees.” (Hb 13:4) See oli üks esimestest Jumala andidest inimesele ja see on üks kahest seadmisest, mida Aadam peale langemist tõi Paradiisist kaasa. Kui jumalikke põhimõtteid tunnustatakse ja ollakse neile  kuulekad, siis on abielu õnnistuseks. See kaitseb inimsoo puhtust ja õnne, kannab hoolt inimese sotsiaalsete vajaduste eest ja õilistab kehalist, vaimset ja moraalset olemust.

Perekonnaside on kõige lähedasem, õrnem ja püham kõigist sidemetest maa peal. See määrati inimsoole õnnistuseks. See on õnnistuseks seal, kus abieluleping on sõlmitud arukalt, jumalakartuses ja vastutustundega.

Iga kodu peaks olema armastuse asupaigaks, kohaks, kus viibivad Jumala inglid, avaldades õrna, pehmendavat mõju vanemate ja laste südametele.

Meie kodud peavad olema Peeteliks, meie südamed – templiks. Kui hinges elab Jumala armastus, on seal alati rahu, õnn ja rõõm. Laotage Jumala Sõna armastuses oma perekondade ette ja öelge: “Mida on Jumal rääkinud?” Ellen G. White raamat “Adventkodu”

Tõe Autor

Jeesus oli maailma valgus. Ta tuli lootuse ja päästekuulutusega Jumala juurest Aadama langenud laste juurde. Kui inimesed vaid Teda oma isikliku Päästjana vastu võtaksid, tõotab Ta taastada neis Jumala kuju ja korvata kõik, mis on patu tõttu kaduma läinud. Ta esitas inimestele tõde, ilma et sellesse oleks ühtki eksituse lõime punutud. Kui Ta õpetas, kõlasid Tema sõnad autoriteetselt, sest Ta rääkis kindla tõetundmisega.

Kristus on kogu tõe Autor. Iga nutikas idee, iga tark mõte, iga inimeste suutlikkus ja talent on Kristuse and. Ta ei laenanud inimestelt uusi mõtteid, sest kõik on pärit Temalt. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Põhitõde – Abielu ja perekond

Eluvee allikas

Kristluse õiged põhimõtted avavad kõigile õnneallika, mille kõrgus ja sügavus, pikkus ja laius on mõõtmatud. Kristus meis on eluallikas, mis voolab igavesse ellu. See on alaline allikas, millest kristlane saab soovi korral juua, ja see läte ei ammendu iial. EGW “Tunnistused kogudusele”

Back To Top