Meie Isa palve – inimese vajadused

Jeesuse poolt antud kristlase näidispalve “Meie Isa palve” teine pool on pühendatud inimese vajadustele. Siingi toob Jeesus oma kuulajate ette 3 peamist vajadust. Loomulikult alustab Ta meie põhivajadusest – igapäevasest leivast. Seejärel keskendub teatud aspektile suhetest kaasinimesega ja enne lõpuvormelit peatub ka inimese võitlusel patuga. Milline neist kolmest teemast on tinglikult kõige olulisem? Palvest enesest on seda raske välja lugeda. Karta on, et ilma lisainfota erineks meie valik Jeesuse omast. Kuid Jeesus annab selle lisainfo kohe vahetult pärast palvesõnade lõppu ja see võib meie jaoks olla mõneti üllatav.
Kõigil “Meie Isa palves” mainitud inimvajadustel ja samuti ühte teemat eraldi esiletõstvatel mõtetel peatuksime jutluses, millele on võimalik kaasa elada hingamispäeval, 28. septembril kell 11.00 Põltsamaa adventkoguduse palvelas. Kõik on oodatud!
 Järgneb püha õhtusöömaaja teenistus.
taevas  714x495 Meie Isa palve   inimese vajadused

Hetk ilusaim

õndsuse tee 714x480 Hetk ilusaim

Ela usus!

Kas sa tunned, et sa ei saa loota Jumalalt õnnistusi, kuna oled patune? Tuleta meelde, et Kristus tuli maailma patuseid päästma. Meil pole midagi, mis meid Jumalale soovitaks. Me võime nüüd ja alati toetuda oma äärmiselt abitule olukorrale, mistõttu on Tema lunastav vägi hädavajalik. Loobudes endale toetumisest, võime vaadata Kolgata risti ja öelda: “Midagi ei ole küll Sulle, Issand, tuua mul”.

kõik võimalik v 714x445 Ela usus!

Usk ühendab meid taevaga ning annab meile jõudu pimeduse võimudest jagu saada. Jumal on Kristuses andnud vahendid, et alistada kõik halvad iseloomujooned ja vastu seista kõigile kiusatustele, ükskõik kui tugevad need on. Kuid paljud tunnevad, et neil on usku vähe, ning nad jäävad seepärast Kristusest eemale. Andku need hinged end oma abitus väärtusetuses kaastundliku Päästja halastuse kätte! Ära vaata iseendale, vaid Kristusele! Haara kinni Tema tõotustest nagu elupuu lehtedest: “Kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja” (Jh 6:37). Kui sa tuled Tema juurde, usu, et Ta sind vastu võtab, sest Ta on seda tõotanud. Sa ei hukku iial, kui sa seda teed, mitte iialgi.  EGW “Tervise teenistuses”

Puud tuntakse viljast

Need, kes Sõna kuulevad ja seda alal hoiavad, kannavad vilja sõnakuulmises.

hea vili 714x533 Puud tuntakse viljast

Hinge vastu võetud Jumala Sõna avaldub heades tegudes. Selle tulemus on näha Kristuse-sarnases iseloomus ja elus. Kristus ütles enda kohta: “Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu Seadus on mu südames” (Ps 40:9). “Ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud” (Jh 5:30). Ja Pühakiri ütleb: “Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud” (1Jh 2:6). EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Hinnalisim annetus

Meie tegusid väärtustavad tegelikult meie ajendid — kas häbistades või austades meid. Jumala silmis pole väärtuslikemad need suured asjad, mida kõigi silmad näevad ja kõigi suu ülistab. Rõõmsal meelel täidetud väikesed kohustused, märkamatult antud väikesed annetused, mis võivad inimsilmale tunduda väärtusetuina, on Jumala silmis sageli kõige hinnalisemad. Usust ja armastusest tulvil süda on Jumalale kallim kui kõige hinnalisem annetus. EGW “Ajastute igatsus”

jorjen   714x621 Hinnalisim annetus

Lehekülg 30 - 147« Esimene...1020...2829303132...405060...Viimane »

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee