Igavese elu sõnad

Ükski, kes uurib Pühakirja Kristuse vaimus, ei jää tasuta. Kui inimene on nõus, et teda juhendatakse nagu väikest last, kui ta alistub tervenisti Jumalale, siis leiab ta Tema Sõnas tõe. Kui inimesed on sõnakuulelikud, mõistavad nad Jumala valitsusplaani. Taevane maailm avab uurimiseks oma armu- ja aukambrid. Inimolevused on sootuks erinevad sellest, missugused nad praegu on, sest tõe kaevanduste uurimine õilistab neid. Lunastuse saladus, Kristuse lihakssaamine, Tema lepitav ohver ei ole siis meie jaoks enam ebamäärased nagu praegu. Me mitte üksnes ei mõista neid tõdesid paremini, vaid ka hindame neid palju kõrgemalt.

4vv1 714x536 Igavese elu sõnad

Oma palves Isa poole andis Kristus maailmale õppetunni, mis peaks olema vajutatud mõistusesse ja hinge. “Igavene elu on see,” ütles Ta, “et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.” (Jh 17:3) See on tõeline haridus. See annab väe. Jumala ja Tema saadetud Jeesuse Kristuse kogemuslik tundmine muudab inimese Jumala kuju sarnaseks. See annab inimesele võimu iseenda üle, allutades madala olemuse iga ajendi ja kire mõistuse kontrolli alla. See haridus muudab inimese Jumala lapseks ja taeva pärijaks. See toob ta ühendusse lõputu mõistusega ning avab talle universumi rikkalikud aarded. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Head mõtted

lumeaarded 714x472 Head mõtted

Tahan alata Sinuga, Jeesus

Pühenda end Jumalale hommikul – olgu see sinu kõige esimene töö. Olgu su palve: “Võta mind, oh Issand, täiesti enda omaks. Ma panen kõik oma plaanid Sinu jalge ette. Kasuta mind täna oma teenistuses. Jää minuga ja olgu kõik minu tööd tehtud Sinus!” Ja nii igal päeval. Igal hommikul pühenda end Jumalale selleks päevaks. Alluta kõik oma plaanid temale, et need kas teostuksid või ei, nii nagu tema ettenägevus seda osutab. Nõnda võid sa päev päeva järel anda oma elu Jumala kätesse ja nii kujundatakse su elu ikka enam ja enam Kristuse sarnaseks.

01.01.2010. 714x520 Tahan alata Sinuga, Jeesus

Elu Kristuses on rahulik elu. Võib-olla ei ole seal tunnete ekstaasi, kuid seal peab olema püsiv, rahulik usaldus. Su lootus ei ole iseeneses, see on Kristuses. Sinu nõrkus on ühendatud tema tugevusega, sinu asjatundmatus tema tarkusega, sinu järeleandlikkus tema vastupidavusega. Nii ei tohi sa vaadata iseendale, lasta oma meeltel tegeleda iseenesega, vaid sa pead vaatama Kristusele. Püsigu su mõtted tema armastuse ja iseloomu ilu ning täiuslikkuse juures. Kristuse enesesalgamine, alandlikkus, puhtus ja pühadus, tema võrratu armastus – see on aine, millesse sa oma hinges peaksid süvenema. Tema armastamise, jäljendamise, täieliku usaldamise läbi muudetakse sind tema sarnaseks. EGW “Tee Kristuse juurde”

Palu tarkust

Sul pole vaja minna maailma lõppu tarkuse järele, sest Jumal on lähedal. Edu ei taga sinu praegused või tulevased võimed, vaid see, mida Issand sinu heaks võib teha. Meil peab olema palju vähem usku sellesse, mida inimene saab teha, ja palju enam usku sellesse, mida Jumal võib iga uskuva hinge jaoks teha. Ta soovib, et sirutuksid usus Tema poole. Ta soovib, et ootaksid Temalt suuri asju. Ta soovib anda sulle taiplikkust nii ajalikes kui ka vaimulikes asjades. Ta võib sinu mõistust teritada. Ta võib anda sulle peenetundelisuse ja osavuse. Rakenda oma annid tööle ja palu Jumalalt tarkust, siis antakse seda sulle.  EGW “Kristuse tähendamissõnad”

paluge tarkust 714x536 Palu tarkust

Igavene elu

“Tõesti, tõesti ma ütlen teile: Kes usub, sellel on igavene elu!” Armastatud Johannese vahendusel kuulutas Püha Vaim kogudusele: “Ja see on see tunnistus, et Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on Tema Pojas. Kellel on Poeg, sellel on elu.” (1Jh 5:11,12) Jeesus ütles: “Mina äratan tema üles viimsel päeval.” Kristus sai meiega üheks lihaks, et meie saaksime Temaga üheks vaimus. Selle ühenduse jõul astume me kord hauast välja – mitte ainult Kristuse väe avaldumise tõttu, vaid selle tõttu, et Tema elu on usu kaudu saanud meie eluks. Nendel, kes näevad Kristuse tõelist olemust ning võtavad Ta vastu oma südamesse, on igavene elu. Vaimu läbi elab Kristus meis ja usu kaudu südamesse vastu võetud Püha Vaim on igavese elu algus. EGW “Ajastute igatsus”

igavene elu 714x586 Igavene elu

Lehekülg 32 - 166« Esimene...1020...3031323334...405060...Viimane »

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee