skip to Main Content
11märts 09

Vaikivad kuulutajad

 

7 – 8. märtsil toimus Tartus Kirjandusevangelistide seminar. Seminari viis läbi Michael Hamilton Inglismaalt. Kõneleja kutsus üles kuulutama evangeeliumi raamatute kaudu.

Ellen G. White raamatus “Kirjandusevangelism” on rõhutatud selle töö tähtsust.

Kirjanduse levitamist ei tohiks kauemaks hooletusse jätta.”

Kui üldse leidub tööd, mida saaks teistest tähtsamaks pidada, siis on selleks meie trükiste toomine avalikkuse ette…”

See on ülim töö, mida Issand praegu oma rahval teha palub.”

Need tsitaadid väljendavad selgelt, et see töö on väga oluline. Kõneleja nimetas raamatuid vaikivateks kuulutajateks. Samas need vaikivad kuulutajad kuulutavad püsivalt sama sõnumit. Neid võib ikka ja jälle riiulist võtta ja lugeda ja me teame, et Püha Vaim räägib nende raamatute lehekülgedel igale lugejale isiklikku jutlust.

Lugege läbi Ellen G. White`i raamat “Kirjandusevangelism” ja võtke osa sellest tööst, mis täidab suurt osa evangeeliumi viimisel kõigile inimestele.

Müüge raamatuid neile, kes ostavad; laenutage neile, kes ei taha osta; kinkige neile, kes ei suuda osta. 4. aprill on misjonipäev ja sel aastal on otsustatud sel puhul anda inimestele tasuta raamatut “Ajastute igatsus”. Kasuta seda võimalust ja telli omale tasuta raamatuid ning anna need edasi neile, keda soovid juhtida Jeesuse juurde. Raamat “Ajastute igatsus” on parim Piibli kommentaar, mis jutustab lugejale Jeesuse elust ja tegevusest.

Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.” (2Kr 3:18) Aidakem inimestel vaadata Jeesusele, et nad leiaksid Temas omale Päästja, kes päästab mitte ainult selles elus, vaid ka igaveseks.

Kaido Kask

11märts 09

TASUTA RAAMAT

 

 

 

 

ADVENTISTIDE KOGUDUSTE EESTI LIIT

 12. märts 2009 

Armsad õed ja vennad!

Lisame täiendavat informatsiooni eeloleva misjonipäeva kohta.

Vastavalt Peakoosoleku üleskutsele toimuvad igal aastal misjonipäevad kogu maailmas. Balti unioon on valinud käesoleva aasta misjonipäevaks 4. aprilli. Misjonipäeva eesmärk on pakkuda igale koguduseliikmele võimaluse kinkida selleks valitud raamat vähemalt ühele oma lähedasele, sõbrale või tuttavale.

4. aprillil kingitavateks raamatuteks valisime E. G. White’i raamatud: „Ajastute igatsus“ eesti keeles ja «Деяния апостолов» vene keeles. Iga koguduseliige saab sel päeval neid raamatuid oma kogudusest tasuta nii palju kui ta vajab. Kui eesti keelt kõnelevatel koguduseliikmetel on vene keelt kõnelevaid sõpru ja vastupidi, siis mõelgem ka nendele.

Soovitame panna iga raamatu vahele lehekese infoga kohaliku koguduse kohta, et küsimuste või huvi korral oleks võimalik kontakti saada.

Kutsume teid üles korraldama sel päeval oma koguduses erilise misjonikoosoleku. Pange raamatud poodiumile välja, paigutage need kaunilt (nt püramiidina, ristina vms). Paluge jumalateenistuse ajal nendele raamatutele õnnistust, samuti inimestele, kes kinkimiseks raamatuid kaasa võtavad ning kelleni need jõuavad.

Misjoniraamatuid saavad kogudused selleaastase ürituse jaoks tasuta. Soovitame tutvustada seda plaani kogudusele ja küsida, kui palju keegi soovib raamatuid kinkida. Tellige neid mõningase varuga. Selleks, et need raamatud koos uute õppetükkidega kohale toimetada, palun esitage oma tellimused hiljemalt 18. märtsiks meie kirjandusosakonda.

Meie divisjon ja union soovivad tagasisidet sellest üritusest. Selleks palun teatage meile, kui palju inimesi osales, kui palju raamatuid kingiti, tehke pilte ja saatke neid ka meile. Julgustage inimesi selle päeva kogemustest pärast jutustama.

 

Jumala õnnistusi soovides

Tõnu Jugar,

AKELi president.

Kalju Johanson,

kirjandusosakonna juht

 

Tellige raamatuid koguduse kirjandustöö juhilt või pastorilt ja siis me tellime need Tartust. Raamatuid saab tasuta ja nii palju kui vaja. Mõelge valmis, kellele tahaksite neid kinkida ja andke teada, mitu raamatut soovite.

Kaido Kask

 

01märts 09

Roheline Draama

SINA ja MINA elame siin tänapäevases asjademaailmas sõltumata sellest, mis vanuses me oleme.

12. aprillil (kellaaeg täpsustamisel) toimub Põltsamaal Mari lasteaia ruumides üritus “Roheline Draama”. Siinse Rohelise Draama – programmi „Sina ja mina asjade maailmas“ eesmärgiks on äratada mõtteid ja arutelu asjade mõjust meie eludele ja keskkonnale ning panna ka mõtlema enese tarbimispõhimõtete ja –harjumuste üle. Tule ise ning võta ka sõber kaasa!  😉

Rohelist Draamat teevad: Helena Kolga ja Ragnar Kekkonen.

6. salongiõhtu

d

Reedel, 11. novembril kell 18:00

Kreutzwaldi 1

 

IV Teema: Mis saab Jeesusest?

 

*advendiaja mõtted Jeesuse olemusest

*mis sai Temast, kui ta sündis inimeseks?

*mida Ta teeb praegu ja kus ta on?

*mis saab Temast?

Oma küsimused võib saata hele.kulp @ advent.ee

Piiblikool Põltsamaal

5. ja 6. detsembril toimub meie kirikuhoones Jutlustamise ABC seminar.

Sellel korral tegeleme praktilise jutlustamise teemaga. Räägime jutluse põhimõtetest ja ülesehitusest, kõnnime sammhaaval läbi jutluse ettevalmistuse ja kirjutamise protsessi ning vaatame jutluseid, mida üheskoos analüüsida ja hinnata.

Põltsamaale on oodatud kõik, kes juba praegu aktiivselt jutlustamisega tegelevad ja tahaksid sellega veel enam süvitsi minna, kui ka need, kes koguvad veel julgust ja teadmisi, et sellega algust teha. Vajadus selle järele, et Jumala Sõna saaks hästi ja selgelt inimesteni toodud, on olemas kõikides kogudustes.

Sellest korrast on piiblikoolis üks tore uuendus – nimelt kutsume osalema ka kõiki teismelisi ja noori, kellele pakutakse paralleelselt tavapärase seminariga omaette seminari, kus käsitletakse samuti jutlustamise teemat, aga veidi lihtsamas ja lühemas vormis. Liidu noorteosakond on selles osas oma õla alla pannud, nii et seminarile on tõesti oodatud nii noored kui ka vanemad inimesed.

Esialgne kava
Laupäev

10:00-12:30 – jumalateenistus

13:00-14:00 – lõunasöök

14:00-16:00 – 1. seminar

16:30-18:30 – 2. seminar

19:00 – õhtusöök ja vaba aeg

Pühapäev

8:15 – hommikusöök

9:00-12:00 – 3. seminar

12:00 – lõpetamine

Lisainfo
Toiduraha: 5 eurot.

Ööbimine: ühiselt ja vanakooli stiilis ehk madratsi ja magamiskotiga või, kellel soovi, siis mõnes kohalikus külalistemajas (tasub vaadata Carl Schmidti Maja või Heleni Maja – nende hinnad on võrdlemisi taskukohased).

Registreerumine ja toiduraha maksmine registreeri.advent.ee lehel.

Kohtumiseni Põltsamaal!

5. salongiõhtu

who-am-i

Reedel, 27. novembril kell 18:00

Kreutzwaldi 1

 

IV Teema: Mis saab minust?

 

*kas mul on valikut

*millised on valikud

*mille põhjal valid

Oma küsimused võib saata hele.kulp @ advent.ee

4. Salongiõhtu

gv

Reedel, 13. novembril kell 18:00

Kreutzwaldi 1

 

IV Teema: Mis saab kurjusest?

 

*kosmiline konflikt – tagamaad ja lahendus

*kuidas tegeleda ebaõiglusega üksikisiku elus

Oma küsimused võib saata hele.kulp @ advent.ee

Back To Top