skip to Main Content

Võib-olla sa küsid: “Kuidas ma pean Kristuses püsima?” Samuti nagu sa tema alguses vastu võtsid. “Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige temas.” (Kl 2:6) “Õige jääb usust elama.” (Hb 10:38) Sa andsid end täielikult Jumalale, et teda teenida ja tema sõna kuulata, ning võtsid Kristuse vastu oma Päästjaks. Sa ei suutnud iseennast lunastada oma pattudest ega muuta oma südant; andnud end aga Jumalale, usud, et ta Kristuse tõttu tegi seda kõike sinu jaoks. Usu läbi said sa Kristuse omaks ja usu läbi pead sa üles kasvama temas, andes ja vastu võttes. Sa pead andma kõik: oma südame, oma tahte, oma teenimise, et täita kõiki ta nõudeid. Ja sa pead vastu võtma kõik: Kristuse, kogu õnnistuse täiuse, et ta jääks sinu südamesse ja oleks sinu jõud, sinu õigus, sinu alaline aitaja – annaks sulle jõudu sõna kuulata. EGW “Tee Kristuse juurde”

Back To Top