skip to Main Content

Usina otsija tasuks on taevalik tõde. Mõistus, mis ihkab teada tõde, ei saa olla rahul tegevusetusega.

Taevariiki võrreldakse põllusse peidetud aardega, “mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.” Ta ostab selle, et sellel tööd teha, kõik osad läbi künda ja selle aarded kätte saada. Püha Vaimu ülesanne on seda otsingut suunata ja tasustada. Otsija leiab põldu kaevates viiteid kallihinnalisele maagile, mille väärtust ta püüab kindlaks teha, ning ta vajutab adra sügavamale, et saada veel väärtuslikumat aaret. Nii avastatakse palju rikkalikke maagisooni. Maakera kullamaardlad ei ole kallihinnalisi maagisooni nii ohtralt täis kui ilmutuse põld juhtlõngu, mis toovad välja Kristuse äraarvamatud rikkused. EGW “Te saate väe”

Back To Top