skip to Main Content
07juuni 23

Ära jää seisma poolel teel

Kui soovime olla kasvavad taimed Issanda aias, peab meil olema pidev vaimuliku elu ja innukuse juurdevool. Siis on näha kasvu usus ja meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises. Poolel teel ei ole kohta, kus võiksime endalt vastutuse heita ja muuseas puhata.

Peame minema edasi taeva poole ja arendama kindlat vaimulikku iseloomu. EGW “Te saate väe”

04juuni 23

Raja usk tõenditele

Jumal ei käsi meil kunagi uskuda, andmata küllaldasi tõendeid, millele oma usku rajada. Tema olemasolu, tema iseloom, tema Sõna tõepärasus – kõik see on kinnitatud tunnistusega, mis apelleerib meie mõistusele; ja see tunnistus on küllaldane. Siiski, Jumal ei ole kõrvaldanud kahtlemise võimalust. Meie usk peab rajanema tõenditele, mitte tõestusele. Need, kes soovivad kahelda, leiavad selleks võimaluse, need aga, kes tõepoolest soovivad tõde teada saada, leiavad küllaldaselt tõendeid, millele oma usku rajada.

Piiratud mõistusel on võimatu täielikult haarata Jumala iseloomu või tema tööd. Isegi kõige terasemale mõistusele, ülimalt koolitatud vaimule peab püha Jumal jääma alati saladuskattega varjatuks.

EGW “Tee Kristuse juurde”

03juuni 23

Mälestuspäev Jumala tegudest

Jumala armastus on seadnud piiri vaevarikka töö poolt esitatavatele nõudmistele. Ta laotab oma halastava käe hingamispäeva kohale – Tema enda päeval on Ta jätnud perekonna jaoks võimaluse olla ühenduses Temaga, loodusega ja üksteisega.

Nii hingamispäev kui ka perekond loodi Eedenis ning Jumala plaanis on nad lahutamatult seotud. Sellel päeval on meil rohkem kui ühelgi teisel võimalik elada eedenlikku elu. Jumala plaan oli, et kõik perekonnaliikmed oleksid ühendatud nii töös kui ka õpinguis, nii jumalateenistustel kui puhkehetkedel.

Kuna hingamispäev on mälestus loovast väest, peaksime sel päeval rohkem kui ühelgi teisel tutvuma Jumalaga Tema tegude kaudu. Hingamispäeval peaksime vähemalt paar tundi viibima looduses. Laste jaoks pole paremat võimalust õppida tundma Jumalat kui veeta mõned tunnid looduses – mitte mängides, vaid koos vanematega jalutades. Lubage nende noorel mõistusel õppida Jumalat loodusega seostama. Inimese rõõmuks tehtud kaunist loodust nähes õpivad nad Jumalat tundma kui õrna, armastavat Isa. Kui nad näevad Jumalas armastust, headust ja ilu, tunnevad ka nemad armastust Tema vastu. EGW “Usk, millest ma elan”

Piiblisalm

Ära jää seisma poolel teel

Kui soovime olla kasvavad taimed Issanda aias, peab meil olema pidev vaimuliku elu ja innukuse juurdevool. Siis on näha kasvu usus ja meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises. Poolel teel ei ole kohta, kus võiksime endalt vastutuse heita ja muuseas puhata.

Peame minema edasi taeva poole ja arendama kindlat vaimulikku iseloomu. EGW “Te saate väe”

Head mõtted

Raja usk tõenditele

Jumal ei käsi meil kunagi uskuda, andmata küllaldasi tõendeid, millele oma usku rajada. Tema olemasolu, tema iseloom, tema Sõna tõepärasus – kõik see on kinnitatud tunnistusega, mis apelleerib meie mõistusele; ja see tunnistus on küllaldane. Siiski, Jumal ei ole kõrvaldanud kahtlemise võimalust. Meie usk peab rajanema tõenditele, mitte tõestusele. Need, kes soovivad kahelda, leiavad selleks võimaluse, need aga, kes tõepoolest soovivad tõde teada saada, leiavad küllaldaselt tõendeid, millele oma usku rajada.

Piiratud mõistusel on võimatu täielikult haarata Jumala iseloomu või tema tööd. Isegi kõige terasemale mõistusele, ülimalt koolitatud vaimule peab püha Jumal jääma alati saladuskattega varjatuks.

EGW “Tee Kristuse juurde”

Back To Top