skip to Main Content
18mai 24

Vaimu tegevus inimeses

Inimeste eest on tasutud määratu suur hind, et nad jõuaksid kristliku iseloomu täiuseni. Need, keda on Pühakiri Jumala häälena mõjutanud ja kes soovivad selle õpetusi järgida, peavad iga päev õppima ja iga päev vastu võtma vaimulikku innustust ja väge, mida antakse igale tõelisele usklikule Püha Vaimu annis.

Püha Vaim on tasuta, tegutsev, sõltumatu jõud. Taeva Jumal kasutab oma Vaimu nii, nagu heaks arvab. Inimeste mõtted, arusaamad ja meetodid ei saa selle tegutsemisele piire seada või ette kirjutada, milliste kanalite kaudu see peaks tegutsema samamoodi, nagu ei saa tuulele anda käsku: “Ma käsin sul puhuda teatud suunas ja tegutseda just nii ja nii.” Samamoodi nagu tuul liigub jõuliselt, painutab ja murrab oma teel kõrgeid puid, mõjutab Püha Vaim inimeste südant ja ükski piiratud inimene ei saa Tema tööd takistada.

Südame allikas peab saama puhastatud, enne kui sellest voolav saab puhtaks. Mingit julgeolekut ei ole inimesel, kel on üksnes legaalne religioon, jumalakartuse vorm. Kristlik elu ei ole vana elu muudatus või täiendus, vaid olemuse muutus. Patule ja oma minale tuleb surra ning vastu võtta täiesti uus elu. Selle muutuse saab tuua ainult Püha Vaimu mõjus tegevus. EGW “Te saate väe”

16mai 24

Piiblisalm

“Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite elama! Siis on teiega Issand, vägede Jumal.” (Aamose 5:14)

15mai 24

Rohke tänu põhjused

Iga osake loodusest on piiritu armastuse ilming. Jumala väe läbi järgnevad regulaarselt üksteisele suvi ja talv, külv ja lõikus, öö ja päev. Tema sõna peale tärkavad taimed, neile ilmuvad lehed ja puhkevad õied.

Kõik hea, mis meil on, iga päiksekiir ja vihmasabin, iga toiduraas, iga hetk meie elust on armastuse kingitus meile. EGW “Usk, millest ma elan”

14mai 24

Head mõtted

Jeesus on meie jõud. EGW “Pilk ülespoole”

Vaimu tegevus inimeses

Inimeste eest on tasutud määratu suur hind, et nad jõuaksid kristliku iseloomu täiuseni. Need, keda on Pühakiri Jumala häälena mõjutanud ja kes soovivad selle õpetusi järgida, peavad iga päev õppima ja iga päev vastu võtma vaimulikku innustust ja väge, mida antakse igale tõelisele usklikule Püha Vaimu annis.

Püha Vaim on tasuta, tegutsev, sõltumatu jõud. Taeva Jumal kasutab oma Vaimu nii, nagu heaks arvab. Inimeste mõtted, arusaamad ja meetodid ei saa selle tegutsemisele piire seada või ette kirjutada, milliste kanalite kaudu see peaks tegutsema samamoodi, nagu ei saa tuulele anda käsku: “Ma käsin sul puhuda teatud suunas ja tegutseda just nii ja nii.” Samamoodi nagu tuul liigub jõuliselt, painutab ja murrab oma teel kõrgeid puid, mõjutab Püha Vaim inimeste südant ja ükski piiratud inimene ei saa Tema tööd takistada.

Südame allikas peab saama puhastatud, enne kui sellest voolav saab puhtaks. Mingit julgeolekut ei ole inimesel, kel on üksnes legaalne religioon, jumalakartuse vorm. Kristlik elu ei ole vana elu muudatus või täiendus, vaid olemuse muutus. Patule ja oma minale tuleb surra ning vastu võtta täiesti uus elu. Selle muutuse saab tuua ainult Püha Vaimu mõjus tegevus. EGW “Te saate väe”

Piiblisalm

“Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite elama! Siis on teiega Issand, vägede Jumal.” (Aamose 5:14)

Rohke tänu põhjused

Iga osake loodusest on piiritu armastuse ilming. Jumala väe läbi järgnevad regulaarselt üksteisele suvi ja talv, külv ja lõikus, öö ja päev. Tema sõna peale tärkavad taimed, neile ilmuvad lehed ja puhkevad õied.

Kõik hea, mis meil on, iga päiksekiir ja vihmasabin, iga toiduraas, iga hetk meie elust on armastuse kingitus meile. EGW “Usk, millest ma elan”

Head mõtted

Jeesus on meie jõud. EGW “Pilk ülespoole”

Back To Top