skip to Main Content

Joosepi, Taanieli ja tema kaaslaste elust võime näha, kuidas tõe kuldniit sidus noori Jumala trooni külge. Neid polnud võimalik ahvatleda pöörduma kõrvale õiguse teelt. Nad hindasid Jumala heakskiitu palju kõrgemalt kui vürstide soosingut ja kiitust ning Jumal armastas neid ja laotas oma kaitsekilbi üle nende. Tänu nende püsivale jumalakartlikkusele, pühendumisele ennemini Jumalale kui mistahes inimvõimule, austas Jumal neid inimeste ees märkimisväärselt. Neid austas vägede Issand, kelle vägi on võimsam kui kõik Tema kätetööd ülal taevas või all maa peal. Need noored ei häbenenud näidata oma tõelisi tunnusvärve. Isegi kuninga õukojas tunnistasid nad oma sõnade, harjumuste ja teguviisidega usust taeva Issandasse. Nad keeldusid kummardumast igasuguse maise võimu ees, mis kiskus maha Jumala au. Neil oli taevast saadud väge, tunnistamaks oma ustavusest Jumalale.

Ära kunagi häbene oma tunnusvärve, vaid kanna neid, laota need nähtavale inimeste ja inglite ette. Maailmal on õigus teada saada, mida on võimalik oodata igalt mõistuslikult inimolevuselt. Inimene, kes on kindlameelsete, otsustavate ja õiglaste põhimõtete elavaks kehastuseks, on kaasinimeste jaoks elavaks väeks ning tema ristiusk avaldab teistele mõju. Paljud ei taipa ega väärtusta seda, kui suur mõju on igal inimesel kas heas või halvas suunas.

Sinu õnn käesolevas ja saabuvas elus, igavene elu sõltub sinust endast. Kui tähtis on seetõttu, et igaüks mõtleks, kuhu ta inimhingi juhatab. Meie silme ees seisab igavene maailm, – kuivõrd hoolikalt peaksime me hindama oma mõju teistele. EGW “Elu tänasel päeval”

Back To Top