skip to Main Content

Arakslöönuile on olemas kindel arstim – usk, palve ja töö. Usk ja tegutsemine annavad kindlust ja rahulolu, mis kasvab päev-päevalt. Oled sa kiusatud vajuma rahutute eelaimuste või lausa äärmise meeleheite võimusesse? Ehkki süngeimate päevade välised seigad näivad olevat kõige hirmuäratavamad, ära karda. Usu Jumalasse. Tema teab su vajadusi. Temal on kogu võim. Tema ei väsi mitte kunagi olemast lõpmatult armastav ja kaastundlik. Ära karda, et Ta jätab oma tõotused täitmata. Ta on igavene Tõde. Ta ei muuda iial lepingut, mille Ta on sõlminud nendega, kes Teda armastavad. Ta annab oma ustavatele sulastele võimeid just sel määral, kui nad vajavad. Apostel Paulus tunnistas: “Kuid Tema ütles mulle: “Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” … Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.” (2Kr 12:9.10) EGW “Prohvetid ja kuningad”

Back To Top