skip to Main Content

Kõiki tuleb õpetada uurima Pühakirja ja vaatama juhiste saamiseks Jeesusele, mitte inimestele. Jumala Sõna peab olema meie nõuandja. See Sõna on lõpmatu. Kui sellele kuuletuda, siis juhib see meid ohutule ja kindlale teele.

Võtke Jumala Sõna individuaalselt. Me võime Saatanale vastu astuda relvaga: “Kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”. (Mt 4:10) EGW “Pilk ülespoole”

Back To Top