skip to Main Content

Igapäevase tööga tegelemise ajal peaksime tõstma hinge palves taeva poole. Need vaiksed palved tõusevad armu aujärje ette nagu viiruk ja vaenlane on tagasi löödud. Kristlast, kelle süda püsib niimoodi Jumala juures, ei ole võimalik võita. Ükski kuri kavalus ei suuda tema rahu hävitada. Kõik Jumala Sõna tõotused, kogu jumaliku armu vägi, kõik Issanda ressursid on tõotatud anda tema vabastamiseks. Nii käis Eenok koos Jumalaga. Ja Jumal oli koos temaga, abimees kitsikuses ja kergesti leitav.

Palve on hinge hingamine. See on vaimuliku jõu saladus. Seda ei saa asendada mingi muu armuvahendiga ja säilitada samas hinge tervist. Palve toob südame otsesesse ühendusse elu Allikaga. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Back To Top