skip to Main Content

Kristus tuli inimestele õpetama, mida Jumal soovib, et nad teaksid. Me näeme Jumala kätetööd taeva kõrgustes, maa peal ja ookeani veeavarustes. Kõik loodu tunnistab Tema väest, tarkusest ja armastusest. Ometi ei saa me tähtedelt, ookeanilt või kärestikelt õppida Jumala isikut tundma nii, nagu see ilmutati Kristuses.

16.mai 2013 Kamaris (14)

Jumal nägi, et Tema isiksuse ja iseloomu kujutamiseks oli vaja selgemat ilmutust kui loodus. Ta saatis oma Poja maailmale ilmutama nähtamatu Jumala olemust ja omadusi nii palju, kui inimese nägemisvõime lubab. “Sest et see, mis teatakse Jumalast, on nende keskel avalik, Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, Tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõelda Tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada, sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud Teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks.” (Rm 1:19-21) EGW “Tervise teenistuses”

Back To Top