skip to Main Content

1540503Värviküllane sügis on kätte jõudnud, uudsevili nii põldudelt kui aedadest on salvedesse kogutud. Jumal on lasknud sellel kõigel kasvada ja valmis saada. Võime koos Taavetiga öelda:
“Sina oled maa eest hoolitsenud ja seda jootnud; sa teed selle väga rikkaks. Jumala veesooned on täis vett; sa valmistad nende uudsevilja, kui sa nõnda maad valmistad, kastes selle vagusid ja pudendades selle mullapanku. Vihmapiiskadega sa teed maa pehmeks ning õnnistad selle kasvu.” /Laul 65:10,11/
“Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal; sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega.” /Laul 145:15,16/

“Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! Sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve.” /Laul 100:4/

Kolm korda aastas pidid juudid kogunema Jeruusalemma Jumalat teenima. Lehtmajade püha oli aasta viimane püha. Jumal soovis, et inimesed mõtleksid siis Tema halastusele ja headusele. Kogu maa oli olnud Tema hoole all, saanud Tema käest õnnistusi päeval ja öösel. Päike ja vihm olid kasvatanud vilja. … Lehtmajade pühitsemiseks suundusid Palestiina eri piirkondade elanikud koos palveränduritega naabermaadest Jeruusalemma. Inimesi kogunes pealinna ligidalt ja kaugelt, tuues kaasa tänuandeid Temale, kes oli ehtinud aasta oma heldusega. Metsadest võeti kaasa mitmesuguseid oksi ning linn muudeti justkui kauniks metsasaluks. Iisraellased elasid lehtmajade püha ajal okstest lehtonnides. Neid püstitati tänavatele, templi õuedesse või majade katustele. Pühad laulud ja tänupalved kõlasid kokkutulnute huulilt. … Tempel oli rõõmupühade keskus. Siin toimetati pidulikke ohvriteenistusi. Pühamu valge marmortrepi astmetel laulis leviitide koor. Pidulised lehvitasid palmi- ja mirdioksi ning laulsid kaasa. Siin ja seal kordasid inimesed samu laulusõnu ning ümbritsevad mäed kajasid kiidulauludest. /DA 447-448/

Meiegi võime oma tänupalved ja ülistuslaulud tuua Jumala ette, sest oleme sellelgi aastal osa saanud Tema õnnistustest.
“Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad! Maa on andnud oma vilja.” /Laul 67:6/

Back To Top