skip to Main Content

Mõistus avardub päev-päevalt, nähes uues ilus Jumala imeväärseid tegusid, Tema tarkust ja väge kogu universumi loomisel ja alalhoidmisel ning Tema ääretus armastuses ja tarkuses loodud lunastusplaani.

Juba selleski elus võime hetketi näha tõendeid Jumala ligiolekust ja rõõmustada ühendusest taevaga, ent alles tulevases elus kogeme rõõmu ja õnnistuste täiust. Alles igavikus nähakse, kui auline on Jumala kuju järgi taastatud inimese osa. EGW “Patriarhid ja prohvetid”

Back To Top