skip to Main Content
09juuni 09

6. juuni

Aldar Nõmmik

Seekord oli meil külas Aldar Nõmmik, kes pidas hommikusel jumalateenisutsel jutluse ning pärastlõunal rääkis ka sõprade evangeliseerimisest. Mõlemad sõnavõtud olid huvitavad ja kaasahaaravad. Jutluses rääkis Aldar Piiblist ja selle tähtsusest. Kui Piibel pole meie jaoks huvitav, siis  ei saa äratada ka teistes inimestes huvi selle vastu. Pärastlõunal rääkis Aldar ka oma kogemustest sõprade evangeliseerimisel. Tegu on Alari tõlgitud projektiga, mis läheneb evangeliseerimisele teisest küljest. Selle asemel, et misjonitööd teha võhivõrrastega, tuleb alustada hoopis oma sõpradest. Kui tal tekib küsimusi, siis mitte ei vasta, vaid kutsud külla ja ütled, et uurime hoopis mis Piibel selle kohta ütleb. Kõik, kes tahtsid, said anda Aldarile oma meiliaadressi, et siis saada seminari esimese teema endale tutvumiseks või selle läbi tegemiseks. Suur AITÄH Aldarile väga elava ja mõtlema paneva sõna jagamise eest.

Kaidi

01juuni 09

30. mai

Galeriisse
Galeriisse

Laupäevahommikusel jumalateenistusel kõneles Ants ning noored laulsid. Suured tänud ka Allanile ja Guidole huvitava aldiduo eest!

01juuni 09

Mai noortekoosolek

Galeriisse
Galeriisse

Reedel, 29. mail toimus järjekordne noortekoosolek. Raamatust “Adventkodu” olid võetud seinale lastud slaidide tekstid ning ka ette loetud sõnumid. nii noorte kui ka juba abielus olevatele paaridele on vaja ikka rääkida, kuidas elada õnnelikult koos Jumalaga. Lisaks sõnalisele osale noored laulsid ning mängisid ka erinevaid pille. Koosoleku keskel tuli kõikidel inimestel täita küsitlusleht, kus küsimused olid seotud abieluga, ning suhetega enne abielu ning abielu kestel. Kõik on veendunud, et abielu sai alguse Paradiisist ja meie võime armastada on tingitud sellest, et Jumal on armastus!

Ja nii nagu ühe esitatud laulu sõnad ütlesid: “Jeesus, Su juures tõeliselt olla võin õnnelik ma, ” nii ongi! Kui see suhe on korras, on ka meie perekonnad õnnelikud!

24mai 09

Külalised Tartust

23. mail toimunud koosolekul esinesid Tartu noored.

Õppetüki teema, hingamispäev, on teoreetiliselt sadu kordi läbi räägitud. Tänu Mervi Kalmusele ja tema praktilistele kogemustele hingamispäevast oli see teema jälle uus ja nauditav.

Toomas Lukk kõneles 1. Kuningate 8-14 põhjal ning rääkis sellest, et Jumala eesmärk Sarepta lesknaisega oli hoida teda elus. Sama eesmärk on Jumalal ka meiega. Jumal oma armu läbi on meile kõik andnud. Kui meie anname oma vähesest siis Jumal õnnistab meid. See on lugu Sarepta naise päästmisest. Jumala plaan on, et meie süda muutuks tema sarnaseks. Ta on huvitatud meie päästmisest. Avame talle oma südame!

Muusikalise osa saab kõige lihtsamini kokku võtta sõnadega ühest laulust: Usk, lootus, armastus sidumas meid, kuigi elus käime omi teid. Issanda juurde siiski üks on tee ja sellel teel koos kõik käime me.

Aitäh teile Mervi, Kaile, Joosep, Toomas ja Allan, et panite meie südame meeled helisema. Püha Vaimu kohalolek oli tuntav…

Olete alati teretulnud! 😉

Tõe Autor

Jeesus oli maailma valgus. Ta tuli lootuse ja päästekuulutusega Jumala juurest Aadama langenud laste juurde. Kui inimesed vaid Teda oma isikliku Päästjana vastu võtaksid, tõotab Ta taastada neis Jumala kuju ja korvata kõik, mis on patu tõttu kaduma läinud. Ta esitas inimestele tõde, ilma et sellesse oleks ühtki eksituse lõime punutud. Kui Ta õpetas, kõlasid Tema sõnad autoriteetselt, sest Ta rääkis kindla tõetundmisega.

Kristus on kogu tõe Autor. Iga nutikas idee, iga tark mõte, iga inimeste suutlikkus ja talent on Kristuse and. Ta ei laenanud inimestelt uusi mõtteid, sest kõik on pärit Temalt. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Põhitõde – Abielu ja perekond

Eluvee allikas

Kristluse õiged põhimõtted avavad kõigile õnneallika, mille kõrgus ja sügavus, pikkus ja laius on mõõtmatud. Kristus meis on eluallikas, mis voolab igavesse ellu. See on alaline allikas, millest kristlane saab soovi korral juua, ja see läte ei ammendu iial. EGW “Tunnistused kogudusele”

Õige motiiv teenimiseks

Oma heade tegudega ei peaks Kristuse järelkäija püüdma tuua austust endale, vaid Temale, tänu kelle armule ja väele nad tegutsesid. Püha Vaimu kaudu saab iga hea tegu tehtud ning Vaimu tuleb ülistada, mitte saajat, vaid Andjat. Kui Kristuse valgus särab hinges, on huulil kiitus ja tänu Jumalale. Teie mõtteaine ega vestlusteema ei ole teie palved, teie kohuse täitmine, heldemeelsus ega enesesalgamine. Jeesus saab ülistatud, oma mina peidetud ning Kristus ilmub kui kõik kõiges.

Me peame andma siiralt, mitte selleks, et oma heade tegudega uhkeldada, vaid kaastundest ja armastusest kannatajate vastu. Kavatsuse siirus ja südame tegelik headus on motiivid, mida Taevas väärtustab. Jumal peab hinge, mis on armastuses siiras ja kogu südamega pühendunud, väärtuslikumaks kui kuld, kallimaks kui Oofiri kuld. (Js 13:12) Me ei tohi mõelda tasule, vaid teenimisele. EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

Back To Top