skip to Main Content
05apr. 09

Kevad!

Lõpuks jõudis siis kevad ka Põltsamaa kodulehele. Lumi on kadunud ja pikad tumedad talveõhtud on möödas!

Laske siis päiksel ka enda südameni paista, et sealt sulaks igasugused eriarvamused ning mustus ning uus elu ning teineteisega arvestamine võiks tärgata!

Pildid mida ma nüüdsest kasutan üritan kõik ise teha, praegu on ideaalne aeg looduses pildistada ning Jumala kätetööd imetleda!

Päikest,
Vallo
kevad
28märts 09

Noortekoosolek

2009 aasta kevade esimene noortekoosolek toimus 27. märtsil. Vallo jaoks oli see esmane kogemus avada ja juhatada koosolekut. Tänu projektorile lasti laulude sõnad seina peale ja rahvas sai noortele kaasa laulda. Täienenud on ka meie noorte viiuldajate read, nii kuulsimegi lisaks Kaisa esitatud loole “Ainult päev” ka Susanna esituses “Ligemal Jumal sul”. Vaimulik sõnum jõudis meieni Susanna, Helina ja Vallo esitatud luuletuste kaudu ning Hele ja Helina tunnistuste läbi. Helina tunnistust ilmestasid pildid ja Piiblitekstid seinal. Kõlama jäi mõte, et Jumal kuuleb meie palveid isegi siis, kui see on vaid südame õhkamine, mis pole korralikult sõnadessegi vormitud. Ühineme sellega, sest Jumal kuulis ka meie palveid ja õnnistas meid noortekoosolekul!

Tänu noortele on meil väga tore õppetükitunni alguse uuendus. Nimelt lisaks klaverile saadetakse üldlaulu nüüd lisaks ka flöödil või viiulil. Kuna erinevate pillide mängijad on meil veelgi, siis loodame, et noored meid ikka rõõmustavad ja muudavad selle traditsiooniks!  😉

Eha

Märtsikuu noortekoosolek oli natuke erilisem. Igasugused viirused olid ridasid kõvasti hõrendanud. Noored tunnistasid, lugesid luuletusi ning laulsid koos kuulajatega. Koosolek oli väga südamlik ning inimestele meeldis. Aitäh noortele kes ei andnud alla vaid tegid väga ilusa koosoleku sellise koosseisuga!  😉

11märts 09

Vaikivad kuulutajad

 

7 – 8. märtsil toimus Tartus Kirjandusevangelistide seminar. Seminari viis läbi Michael Hamilton Inglismaalt. Kõneleja kutsus üles kuulutama evangeeliumi raamatute kaudu.

Ellen G. White raamatus “Kirjandusevangelism” on rõhutatud selle töö tähtsust.

Kirjanduse levitamist ei tohiks kauemaks hooletusse jätta.”

Kui üldse leidub tööd, mida saaks teistest tähtsamaks pidada, siis on selleks meie trükiste toomine avalikkuse ette…”

See on ülim töö, mida Issand praegu oma rahval teha palub.”

Need tsitaadid väljendavad selgelt, et see töö on väga oluline. Kõneleja nimetas raamatuid vaikivateks kuulutajateks. Samas need vaikivad kuulutajad kuulutavad püsivalt sama sõnumit. Neid võib ikka ja jälle riiulist võtta ja lugeda ja me teame, et Püha Vaim räägib nende raamatute lehekülgedel igale lugejale isiklikku jutlust.

Lugege läbi Ellen G. White`i raamat “Kirjandusevangelism” ja võtke osa sellest tööst, mis täidab suurt osa evangeeliumi viimisel kõigile inimestele.

Müüge raamatuid neile, kes ostavad; laenutage neile, kes ei taha osta; kinkige neile, kes ei suuda osta. 4. aprill on misjonipäev ja sel aastal on otsustatud sel puhul anda inimestele tasuta raamatut “Ajastute igatsus”. Kasuta seda võimalust ja telli omale tasuta raamatuid ning anna need edasi neile, keda soovid juhtida Jeesuse juurde. Raamat “Ajastute igatsus” on parim Piibli kommentaar, mis jutustab lugejale Jeesuse elust ja tegevusest.

Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.” (2Kr 3:18) Aidakem inimestel vaadata Jeesusele, et nad leiaksid Temas omale Päästja, kes päästab mitte ainult selles elus, vaid ka igaveseks.

Kaido Kask

Tüdrukute laager 2016

Kümnendas seenioride laagris uuriti koguduse ajalugu

2. ja 3. augustil oli Põltsamaal Kuuri talus järjekorras juba 10. seenioride laager. Seenioride laager kutsuti ellu seenioride kunagise aktiivi Viktor Noginovski, Ilja Stapanovi, Roland Lõhmuse ja Voldemar Viirsau poolt, nüüdse laagri eestvedaja oli Rein Käsk ning edaspidi oodatakse aina enam ka nooremaid seeniore kaasa lööma. Seenioride tegevuse eesmärk oli kümme aastat tagasi ja on nüüd koondada seeniore üle Eesti, et arutada eakatele olulistel teemadel ning iga aasta suvel ühes Eesti paigas kokku saada. Esimese, 2007. aastal Võrus toimunud laagri moto oli „Seenior, ärka!”, seekord oli laagri teemaks „Oli kord…”.

Adventkoguduse seeniorid Eestis teavad ja mäletavad aegu, mil koguduse tegevus, kaasa arvatud laagrid, oli keelatud ning ainukeseks võimaluseks kokku saada olid koguduste aastapäevad, mille pidustused olid sageli mitmepäevased ja väga suurejoonelised. Seekord kõlaski enne seenioride laagrit üleskutse mõelda tagasi neile aastapäevadele, tuua laagrisse kaasa mälestusi ja fotosid. Laagri korraldaja Rein Käsk sõnas, et Tallinna kogudusekaaslasel Mati Nurgal oli kaasas terve kohvritäis vanu fotojäädvustusi, mis tekitas laagrilistes elevust. „Meeta ütles, et esimesel päeval oli magustoit ja teisel päeval oli tahke roog. Kahju, et ei olnud rohkem aega, materjali on rohkem, kui laagris aega oli,” rääkis Rein. „Rääkisime, kuidas sellised olukorrad, nagu nõukogude ajal valitsesid, meid omavahel sidusid ja tuttavaks tegid, kuidas need aastapäevad, mil me kogudusena kokku tulime, peretunnet tekitasid,” lisas Rein.

Laagri teisel päeval jagasid Jumala Sõna Arved Lint ja Ilja Stepanov. Arved rääkis koguduseliikme kutsumusest, misjonitöö võlast, mis meil igaühel on. Ilja keskendus Püha Vaimu olulisusele, meie vajadusele Tema järele.

Laagris teenisid muusikaga Viljandi ja Elva õed-vennad. Laagris osalejaid oli poolesaja ümber. „Kui küsisime, kas nende laagritega soovitakse jätkata, tõusid kõik jaatavaks vastuseks püsti,” rääkis Rein. „Jumal on Vaimu annid mööda kogudust laiali pillanud, mitte ainult emeriitpastoritele. Kui kaasame initsiatiivgruppi rohkem inimesi, siis saab laager mitmekesisem ja huvitavam.” Rein sõnas, et igas koguduses peaks olema kontaktisik, kelle kaudu saab seenioridele infot edastada. Järgmise aasta seenioride laagri eestvedaja on Tallinna koguduse liige Luule Keel, ent laagri korraldamisel saab igaüks kaasa lüüa.

Seenioride laagri tava üks algatajaid, Viktor Noginovski sõnas, et laagri toimumine oli suur Jumala õnnistus ja et oli hea meel näha õdeisid-vendi.

Rein ütles, et pärast laagri lõppemist valdab teda segu väsimusest ja rõõmust. „Taevaisa andis laagris hea enesetunde, ja suhtlemine armsate õdede-vendadega eri paigust annab positiivset toonust.” Rein lisas, et laagri muutis väga toredaks pererahva väga külalislahke ja sõbralik vastuvõtt. „Suur hea meel on perekond Maureri teenimisvalmidusest ja lahkusest.”

Pildid: Helve Murd

Allikas: advent.ee

Seenioride laager

seenioride_plakat_veebi

Noortelaager peagi tulekul!

noortelaager_16

Back To Top