skip to Main Content
 
Ka kõige väiksema ülesande on andnud Jumal. EGW “Jeesuse sarnaseks”
Back To Top