skip to Main Content

Kõikjal ilmutuse väljal on tihedalt tipitud taevase tõe, rahu ja rõõmu allikaid. Need rõõmuallikad on igale otsijale kättesaadavad. Inspireeritud sõnad, mille üle südames mõtiskletakse, saavad eluveejõest voolavateks elavateks ojadeks. Meie Päästja palvetas, et Tema järelkäijate mõistus oleks avatud Pühakirja mõistma. Alati kui uurime Piiblit palvemeelse südamega, on Püha Vaim lähedal, et avada meile loetud sõnade tähendust. Inimene, kelle mõistus saab valgustatud, kui tema arusaamisele avaneb Jumala Sõna, ei tunne üksnes seda, et peab selle Sõna mõistmiseks veel innukamalt otsima, vaid ka seda, et tal peab olema parem arusaamine loodusteadustes. Ta tunneb, et talle on Kristuses Jeesuses antud kõrge kutsumus.

Mida tihedamini on inimene ühendatud kõigi teadmiste ja tarkuse Allikaga, seda rohkem ta tunneb, et peab intellektuaalsetes ja vaimulikes teadmistes edasi jõudma. Jumala Sõna avanemisele järgneb alati inimese omaduste märkimisväärne avanemine ja tugevnemine, sest Tema sõnad annavad avanedes valgust. Suurtele tõdedele mõeldes mõistus õilistub ja kiindumused puhastatakse, sest Jumala Vaim elustab Jumala tõe kaudu seni elutud vaimulikud võimed ja tõmbab hinge taeva poole. EGW “Te saate väe”

Back To Top